Kanadas AI-sektor får 2,4 miljarder dollar stöd från den federala regeringen

Kanadas sektor för artificiell intelligens (AI) förväntas få en betydande ökning med en investering på 2,4 miljarder dollar från den federala regeringen. Finansieringen kommer att fördelas över olika åtgärder med syftet att främja jobbtillväxt och driva produktivitet i landet.

Premiärminister Justin Trudeau meddelade dessa finansieringsåtgärder som en del av Kanadas kommande budget för år 2024, med målet att säkra en konkurrensfördel inom området artificiell intelligens. Merparten av medlen, totalt 2 miljarder dollar, kommer att vara dedikerade till att öka tillgången till dator- och teknikinfrastruktur.

Utöver detta kommer 200 miljoner dollar att investeras i AI-startups, särskilt inriktade på att accelerera teknikutveckling inom kritiska sektorer som hälso- och sjukvård, jordbruk och tillverkning. Regeringen planerar också att avsätta 50 miljoner dollar för att hjälpa små och medelstora företag att införa AI-teknologier och bland annat ge utbildning till arbetstagare vars jobb kan bli störda av tekniska framsteg.

Beslutet att satsa kraftigt på AI sammanfaller med den ökande användningen av AI-verktyg i Kanada. En nylig Leger-undersökning visade att 30 procent av kanadensarna för närvarande använder AI, vilket är en betydande ökning med 25 procent jämfört med föregående år.

Enligt premiärminister Trudeau är innovation och teknik bland de högst betalande branscherna i Kanada. Efterfrågan på kanadensiska yrkesverksamma med AI-färdigheter har också ökat markant de senaste åren, vilket återspeglar den globala konkurrensen om att dra nytta av AI-teknologi.

”Denna tillkännagivelse är en stor investering i vår framtid, i arbetstagares framtid, för att se till att varje industri och varje generation har verktygen för att lyckas och blomstra i morgondagens ekonomi,” sade Trudeau.

Den federala regeringen har aktivt stöttat tillväxten inom Kanadas AI-sektor och digitala infrastruktur sedan 2016 och hittills åtagit sig över 2 miljarder dollar. År 2017 blev Kanada det första landet att etablera en nationell AI-strategi med lanseringen av den pan-kanadensiska AI-strategin.

Regeringens pressmeddelande framhävde att sedan 2016 har den federala regeringen åtagit sig över 16 miljarder dollar för att stödja vetenskaplig upptäckt inom olika sektorer.

Privacy policy
Contact