Google stärker italienska SME:er med AI-integration och anpassat stöd

De italienska små och medelstora företag (SMEs) leds in i framtiden med stöd av Googles expertis inom artificiell intelligens (AI). Google har meddelat sitt åtagande att stödja dessa företag genom att tillhandahålla kostnadsfria resurser, skräddarsydda konsultationer och omfattande utbildningskurser som syftar till att integrera AI i deras verksamhet. Denna initiativ kommer att presenteras under den kommande Nationaldagen för Made in Italy.

I de kommande dagarna, den 17 och 19 april, kommer interaktiva platser skräddarsydda för maskinteknikindustrin att arrangeras i Bergamo. Denna ansträngning sker i samarbete med Anima Confindustria och ingår i ett bredare engagemang som fokuserar på olika nyckelsektorer. Firad av Made in Italy-företagen och av Made in Italy-ministeriet representerar detta initiativ ett avgörande steg i den nationella industriutvecklingen.

Med ett AI Opportunity Fund på 1 miljon euro från Google.org, ligger fokus på att stärka missgynnade samhällen och stödja sårbara arbetare att förstå AI:s potential. Denna strävan ingår i Googles större strategi i Europa för att bedöma och optimera användningen av AI, samtidigt som man adresserar det digitala gapet som många italienska företag står inför. Google är inställt på att hjälpa företag att förstå sin digitala mognad genom ett gratis verktyg, AI Smart Report, utvecklad av Politecnico di Milanos skola för ledning. Denna rapport gör det möjligt för italienska SMEs att identifiera och dra nytta av de 177 AI-tekniker som skulle kunna effektivisera deras verksamhet, med potential att minska kostnaderna med upp till 10 % inom vissa områden.

Projektet ’AI for Made in Italy’ är inte bara teoretiskt. Företag kan se demonstrationer av sektorspecifika AI-applikationer via online-”demos” eller på Googles tillfälliga interaktiva platser.

Dessutom erbjuder Google personligt konsultationsmöten för intresserade företag för att hjälpa till att identifiera potentiella tillväxtområden och förstå den transformerande effekten av AI.

Det här projektet, en del av den större AI Opportunity Initiative for Europe, utökar sina fördelar till arbetare över hela kontinenten. Med ytterligare finansiellt stöd och kompetensutbildning ser framtiden ljus ut för dem som vill utnyttja kraften i AI i sina yrkesliv. Detaljer om projektet och ansökningsprocessen finns tillgängliga för dem som är redo att vara med och dra nytta av AI-drivet förändring.

Privacy policy
Contact