Deloitte introducerar AI-chatbot för ökad personalproduktivitet

Deloitte, ett framstående redovisnings- och konsultföretag, omfamnar kraften i artificiell intelligens (AI) genom att lansera en toppmodern chatbot som kallas ’PairD’. Denna innovativa AI-verktyg, utvecklad av interna experter, syftar till att hjälpa företagets arbetsstyrka på 75 000 anställda inom områden som presentationsframställning, forskning, kodning och innehållsskrivning.

Känt som en mycket eftertraktad arbetsgivare av ekonomistudenter, understryker Deloittes implementering av PairD företagets åtagande att använda avancerad teknik för att förbättra produktiviteten. Till en början kommer chatboten att vara tillgänglig för medarbetare i Europa och Mellanöstern, med planer på global expansion i framtiden.

Emellertid är Deloitte inte omedvetna om de potentiella risker som är förknippade med generativ AI. Företaget varnar sina anställda för möjligheten till felaktig information och råder dem att korsvalidera resultaten innan de inkorporeras i deras arbete. För att säkerställa effektiv användning kommer varje medarbetare att genomgå omfattande träning för att dra nytta av PairDs fulla potential.

Denna strategiska åtgärd av Deloitte kommer när företaget står inför ökande tryck att effektivisera sina verksamheter och minska kostnaderna. Liksom andra konsultbolag har Deloitte implementerat åtgärder såsom reducering av trainee-roller och uppskjutande av startdatum för nya anställningar inom konsultdivisionen.

Vidare, Deloittes introduktion av PairD överensstämmer med den utbredda trenden inom olika branscher att integrera AI-lösningar på arbetsplatsen. Experter förutspår att till 2024, kommer AI revolutionera inte bara produktiviteten utan också rekryteringspraxis, vilket banar väg för oöverträffade framsteg.

När Deloitte utnyttjar AI-teknologi för att öka personalens effektivitet, bekräftar de sin position som en framåtblickande organisation i framkant av innovation. Med PairD syftar företaget till att rusta sina anställda med en kraftfull virtuell assistent, omfamna dem i ett digitalt ekosystem som främjar effektivitet, kreativitet och produktivitet.

Privacy policy
Contact