Stała zmienność świata 4.0 na PWSZ

Stała zmienność świata 4.0 na PWSZ

Nic dodać, wszystko zapamiętać.