Nadchádzajúca vlna AI revolucionalizuje priemysel pre dospelých.

Nemecko nastavuje pódium pre intímne zážitky s umelou inteligenciou

Vlna umelej inteligencie preniká cez rôzne odvetvia a dospelá zábava nie je pozadu. Nemecko sa teraz stalo domovom prvého miesta na zážitky pre dospelých riadeného umelou inteligenciou, s názvom „Cybrothel“, ktoré plánuje otvoriť tento mesiac. Prevádzka úspešne dokončila testovanie svojich sexuálnych bábik poháňaných AI novej generácie a je pripravená otvoriť svoje dvere zákazníkom, ktorí hľadajú pohlcujúcu interaktívnu spoločnosť.

Nová éra osobnej súkromia a pohodlia

Philipp Fussenegger, zakladateľ „Cybrothelu“, verí, že moderná spoločnosť je čoraz ochotnejšia dôverovať strojom kvôli ich neodsudzujúcej povaze. Zákazníci prejavili predtým veľký záujem o bábiky s hlasovým ovládaním a teraz s rýchlymi pokrokmi v oblasti AI sa dospelá zábava nakláňa k transformačnej tendencii adopcie AI. Bábiky, ktoré majú byť predstavené v „Cybrothelu“, budú schopné konverzácie a fyzické interakcie so zákazníkmi.

Potenciál a riziká AI spoločníčok

Analytické údaje od spoločnosti pre internetový marketing SplitMetrics ukazujú, že aplikácie pre AI spoločníčky získali cez 225 miliónov prevzatie z obchodu Google Play Store, odhaľujúc obrovské obchodné príležitosti, ktoré čakajú. Avšak táto vlna AI v dospelom priemysle nie je bez obáv. Dr. Kerry McInerney z Centra pre budúcnosť inteligencie pri Cambridge University varuje, že predsudky týkajúce sa pohlavia súvisiace so sexom a potešením hrozia, že budú zakódované do chatbotov. Odborníci varujú pred návykovou povahou takýchto AI chatbotov, keďže často zacielia osamelé jednotlivce, najmä mužov, ktorí sa možno potýkajú s problémami so duševným zdravím.

Okrem toho je možné, že takáto forma interakcie s AI bude môcť narušiť vzťahy v reálnom svete, viesť používateľov do nebezpečných oblastí tým, že prebúdzajú myšlienky, na ktoré by inak pravdepodobne nereagovali. Spoločnosti v dospelom priemysle využívajúce AI tvrdia potrebu opatrnosti, ale trvajú na pozitívnej úlohe, ktorú AI môže zohrávať, ako napríklad zmierňovanie etických obáv prostredníctvom ponúkania služieb ne ľudských bytostí. Keď sa stretávajú s tvrdením, že sexuálny pracovníci by mohli pociťovať konkurenčný tlak zo strany AI, súvisiace spoločnosti reagujú zdôraznením, že ich cieľom je zlepšiť – nie nahradiť – osobné skúsenosti ich klientov, čo je dôležitý rozdiel v tomto sa meniacom prostredí.

Kľúčové otázky a odpovede:

Aký je význam miesta pre dospelých riadeného AI „Cybrothel“?
„Cybrothel“ predstavuje prvé miesto pre dospelých riadené AI v Nemecku, čo znamená významný vývoj v integrácii technológie AI v odvetví dospelého zábavného priemyslu. Ukazuje potenciál AI poskytnúť pohlcujúce a interaktívne zážitky pre dospelých prostredníctvom pokročilých konverzačných a interaktívnych schopností sexuálnych bábik.

Aké obavy vznikajú z použitia AI v priemysle dospelých zábav?
Integrácia AI do dospelého priemyslu vyvoláva obavy vrátane:
– Riziko zvyšovania predsudkov o pohlaví prostredníctvom programovania AI.
– Potenciálna závislosť na AI spoločníčkach, zameraných na zraniteľné osoby, najmä tých s problémami so duševným zdravím.
– Negatívny vplyv na vzťahy v reálnom svete prostredníctvom zavádzania nových správaní, ktoré by inak nemuseli byť sledované.
– Etické otázky týkajúce sa postojov a spracovania sexuálnych pracovníkov a potenciálne možnosti, že tieto riešenia AI uplatnia konkurenčný tlak na odvetvie.

Výhody a nevýhody AI v priemysle dospelého zábavy

Výhody:
Súkromie a pohodlie: AI ponúka neodsudzujúcu platformu pre jednotlivcov skúmať svoje túžby diskrétne.
Inkluzivita: AI môže spĺňať širokú škálu preferencií a je dostupná pre ľudí, ktorí by sa inak mohli cítiť marg…

Would you like me to continue with the translation of the remaining text or is there a specific part you are more interested in?

Privacy policy
Contact