Rehabilitacja – lepiej, ale czy dobrze ?

Rehabilitacja – lepiej, ale czy dobrze ?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 informuje, że realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 9  – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,  Działanie 9.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia,  Poddziałanie 9.1.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, pn. „Doposażenie SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” (RPWM.09.01.02-28-0001/18).

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych oferowanych przez Centrum Rehabilitacji w szczególności w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, poprzez zakup nowoczesnego

 

sprzętu rehabilitacyjnego:

 

*      dwie wielofunkcyjne wanny do hydroterapii

 

*      urządzenie do krioterapii

 

*      stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

 

*      dynamiczna platforma balansowa

 

*      wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki

 

*      zestaw rękawic do ćwiczeń

 

*      wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych

 

*      wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych

 

*      bieżnia

 

Jednocześnie informujemy, że planowana kwota wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 268 664,01 zł.

 

Planowana kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 228 337,54 zł.

 

 


Od Redakcji : Centrum Rehabilitacji ma nowy sprzęt, ale niestety nie rosną limity jego finansowania z NFZ-u. Prezydent Witold Wróblewski negocjuje dodatkowe kwoty dla starzejącego się miasta, ale nie bardzo da się środki na leczenie zwiększyć. Można jedynie poprawiać im komfort i skuteczność z nadzieją, że rzeczywistość dogoni plany finansowe i składkę zdrowotną.