PWSZ w Nadbrzeżu

PWSZ w Nadbrzeżu

Studenci opanowali stanice wodną w Nadbrzeżu i bawią się tam w najlepsze. Szybka relacja z otwarcia imprezy którą uświetnił prześwietnie zespół akademiczek dając dowód że wychodzi im każdy koncert – nie tylko ten przygotowany w Auli PWSZ czy murach świątyń.

 

Mocne etnicznie granie świetnie podkreśliło słowa Rektora Walczyka . Młodość to czas radości  stąd przytaczamy polskie tłumaczenie odśpiewanego podczas otwarcia utworu Gaudeamus igitur

Gaudeamus igiturRadujmy się więc
1.|: Gaudeamus igitur,|: Radujmy się więc,
Iuvenes dum sumus; 😐Dopókiśmy młodzi, 😐
Post iucundam iuventutem,Po uciesznej młodości,
Post molestam senectutemPo przykrej starości
|: Nos habebit humus! 😐|: Pochłonie nas ziemia! 😐
2.|: Ubi sunt qui ante nos|: Gdzie są ci, którzy przed nami
In mundo fuere? 😐Na świecie byli? 😐
Vadite ad superos,Idźcie szukać w niebie,
Transite ad inferos,Szukajcie i w piekle,
|: Ubi iam? Fuere! 😐|: Bo na ziemi już byli! 😐
3.|: Vita nostra brevis est,|: Życie nasze krótko trwa,
Brevi finietur, 😐Wkrótce się skończy, 😐
Venit mors velociter,Przyjdzie śmierć ochoczo,
Rapit nos atrociter,I porywa nas okrutna,
|: Nemini parcetur. 😐|: Nikogo nie oszczędzi. 😐
4.|: Vivat Academia,|: Niechaj żyje Akademia,
Vivant professores, 😐Niech żyją profesorowie, 😐
Vivat membrum quodlibet,Niech żyje każdy członek,
Vivant membra quaelibet,Niech żyją wszyscy członkowie,
|: Semper sint in flore! 😐|: Niechaj kwitną zawsze! 😐
5.|: Vivant omnes virgines|: Niechaj żyją wszystkie panny
Faciles, formosae, 😐Przystępne i piękne, 😐
Vivant et mulieres,Niechaj żyją i mężatki
Tenerae, amabiles,Delikatne, miłe,
|: Bonae, laboriosae! 😐|: Dobre i pracowite! 😐
6.|: Vivat et respublica|: Niechaj żyje i państwo
Et qui illam regit, 😐I ten, kto nim rządzi, 😐
Vivat nostra civitas,Niech żyje nasze miasto,
Maecenatum caritas,Mecenasów łaskawość,
|: Quae nos hic protegit! 😐|: Która nas tu chroni 😐
7.|: Pereat tristitia,|: Niech przepadną smutki,
Pereant osores, 😐I zginą wrogowie, 😐
Pereat diabolus,Niech przepadnie diabeł,
Quivis antiburschius,I anty-burschowie,
|: Atque irrisores! 😐|: A także szydercy! 😐

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.