Przebudowa targowiska. Prezydent składa wniosek o dofinansowanie

Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek o unijne wsparcie projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Otrzymanie dofinansowania możliwe jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania przeznaczonego dla miast do 200 000 mieszkańców: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu stanowi:

• rozbiórka obecnych i budowa nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2

• budowa 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2

• budowa 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2

• budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem

Koszt całkowity projektu to 2 665 687,62 złotych, maksymalne możliwe dofinansowanie: 1 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 994 268 zł

Planowane lata realizacji 2017 – 2018

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.