Pasjonaci sztucznej inteligencji zaproszeni do konkursu o prestiżowe publikacje i nagrodę pieniężną.

W znakomitym przedsięwzięciu łączącym rewolucjonizujące światy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) społeczność naukowa żyje w oczekiwaniach możliwości uczestniczenia w prestiżowym konkursie. Konkurs, organizowany przez znaczącą instytucję finansową, zaprasza naukowców i badaczy do przedstawienia swoich prac badawczych w dziedzinie AI i ML. Dążenie do innowacji wiąże się z możliwością publikacji w uznanej gazecie naukowej oraz rywalizacji o znaczącą nagrodę.

Wybrane artykuły naukowe ozdobią strony zarówno rosyjskiej, jak i angielskiej wiodącej gazety naukowej poświęconej matematyce, informatyce i procesom sterowania. Publikacja ta zbiegnie się z coroczną międzynarodową konferencją AI planowaną na koniec 2024 roku, gdzie liderzy myśli i innowatorzy spotkają się, by omówić postępy i przełomy w dziedzinie.

Konferencja ta stanowi centrum rozwoju, przyciągając coraz większą liczbę ekspertów i wizjonerów z całego świata. W zeszłym roku samych zainteresowanych przyciągnęło ponad 270 zgłoszeń walczących o możliwość przekazania swojej wiedzy i wyników.

Przyszli autorzy są zaproszeni do przesłania swoich prac, które wykazują znaczące przełomy w dziedzinie AI, z terminem zgłoszeń na początki sierpnia. Komitet ekspertów przeanalizuje zgłoszenia, a autor najbardziej wpływowej publikacji otrzyma możliwość prezentacji na nadchodzącej konferencji oraz nagrodę pieniężną w wysokości jednego miliona rubli.

To przedsięwzięcie nie tylko podkreśla wartość badań akademickich, ale także katalizuje przyszłe działania naukowe, rozpoznając i wynagradzając spryt i ciężką pracę międzynarodowej społeczności badawczej. Więcej szczegółów i informacji dotyczących zgłaszania można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej konferencji.

Privacy policy
Contact