Nowy czatbot AI w Chinach ma na celu promowanie ideologii Xi Jinpinga.

Chińska Władza Internetu Prezentuje Chatbota AI O Ideologii

Cyberspace Administration of China (CAC), organ nadzorujący cenzurę i bezpieczeństwo internetu w Chinach, wprowadził niedawno nowy rodzaj chatbota opartego na sztucznej inteligencji (AI), zaprojektowanego zgodnie z zasadami ideologii prezydenta Xi Jinpinga. Narzędzie to, wewnętrznie określane jako „Xi Jinping Thought GPT”, stało się przedmiotem dyskusji w mediach zachodnich, z obawami dotyczącymi jego wpływu na wolność słowa.

Rewolucyjny chatbot oparty na AI, zakorzeniony w bazie wiedzy „Nowa Era Socjalizmu z Chińskimi Charakterystykami Xi Jinpinga”, został poddany próbie w wewnętrznych kręgach. Zdolności tego chatbota obejmują inteligentne odpowiadanie na pytania, generowanie dokumentów, podsumowywanie oraz tłumaczenie dwujęzyczne, między innymi.

Pomimo przełomowego charakteru tej technologii, niektórzy eksperci ostrzegają, że podejście to może ograniczyć rozwój AI w Chinach. Twierdzą, że ograniczenie źródeł danych do ograniczonych, załadowanych ideologią baz wiedzy nie uwzględnia zasad open-source, które sprzyjają międzynarodowemu rozwojowi AI.

Zastosowanie w Edukacji Partyjnej i Propagandzie

Wprowadzenie tego chatbota przez CAC pokrywa się z naciskami Xi Jinpinga na „nowe siły produkcyjne o nowym jakościowym charakterze”, stanowiącą próbę dalszej unifikacji oficjalnych narracji w odpowiedzi na problemy społeczne i ekonomiczne. Ponadto spekuluje się, że ta technologia mogłaby być wykorzystana do ułatwienia nauki polityk partyjnych i dyrektyw, potencjalnie współpracując z istniejącymi platformami, takimi jak aplikacja edukacyjna „Xuexi Qiangguo”, zwiększając ekspozycję członków partii i urzędników na „Myśl Xi Jinpinga”.

Obawy rosną wokół wykorzystania tego chatbota, który mógłby ustanowić autorytarny wzorzec akceptowalnego dyskursu, budząc sceptycyzm u obserwatorów krajobrazu medialnego w Chinach. Krytycy sugerują, że strategia CAC mogłaby podkopać ducha naukowego zapytania, zastępując go rodzajem bałwochwalstwa wobec jednostkowych ideologii, co mołaby prowadzić do paradoksalnej sytuacji, gdzie technologia mająca humanizować komunikację, kończy się wzmacniając coraz bardziej nieludzkie środowisko narracyjne.

Wprowadzenie chatbota AI „Xi Jinping Thought GPT” przez Cyberspace Administration of China (CAC) to krok odzwierciedlający aspiracje chińskiego rządu do wprowadzenia krajowego internetu w swoją ideologię polityczną. Ten rozwój wywołał różne pytania i obawy, które zasługują na dalsze zbadanie.

Kluczowe Pytania i Odpowiedzi:
Q: W jaki sposób chatbot współgra z ideologią Xi Jinpinga?
A: Chatbot został zasilony zasadami „Nowej Ery Socjalizmu z Chińskimi Charakterystykami Xi Jinpinga”, co sugeruje, że filtruje informacje i interakcje z użytkownikami w sposób promujący tę ideologię.

Q: Jakie są potencjalne zastosowania edukacyjne i propagandowe chatbota AI?
A: Chatbot AI mógłby posłużyć do ułatwienia nauki polityk partyjnych i zgodności z Myślą Xi Jinpinga, uzupełniając platformy takie jak „Xuexi Qiangguo”.

Q: Jakie obawy zgłaszają media zachodnie i krytycy odnośnie chatbota?
A: Główne obawy dotyczą potencjału chatbota do ograniczania swobody wypowiedzi i myślenia krytycznego oraz wzmacniania autorytarnej narracji.

Kluczowe Wyzwania i Kontrowersje:
Cenzura: Ograniczenie chatbota do narodowych narracji zatwierdzanych przez państwo budzi obawy o cenzurę i kontrolę informacji.
Promowanie Jednej Ideologii: Krytycy twierdzą, że narzędzia AI napędzane ideologią mogą tłumić alternatywne punkty widzenia, ograniczając różnorodność myśli.
Naukowe Zapytanie: Powszechny jest strach, że wbudowany w informacje AI zaufanienie, mogłoby podkopać ducha obiektywnego naukowego dochodzenia.

Zalety i Wady:
Zalety:
– Może wzmocnić jednolitą tożsamość narodową i stabilność polityczną.
– Może być potentatem w edukacji politycznej i ideologicznej.
– Mogłoby zapewnić spójne i szybkie rozprzestrzenianie się polityk rządowych i idei.

Wady:
– Istnieje ryzyko stworzenia studni echa, tłumiąc opozycję i alternatywne perspektywy.
– Może zahamować rozwój AI, ograniczając zakres danych i wiedzy, na jakiej jest trenowany.
– Potencjalnie może być nadużywany do masowej inwigilacji lub manipulacji opinii publicznej.

Jeśli chodzi o powiązane linki dotyczące Sztucznej Inteligencji i polityki cyfrowej Chin, ale nie skupiające się na konkretnych podstronach czy artykułach, można odwiedzić stronę internetową Cyberspace Administration of China w celu zapoznania się z politykami (dostępne tylko podczas przeglądania z Chin lub korzystając z VPN ze względu na możliwe ograniczenia dostępu) lub międzynarodowe platformy informacyjne o AI w celu uzyskania bardziej ogólnych informacji na temat rozwoju i polityk AI:

Cyberspace Administration of China
Sztuczna Inteligencja Międzynarodowa (Uwaga: To przykładowe linki, „ai.org” to nieznana witryna informacyjna; jednak czytelnicy powinni szukać wiarygodnej platformy informacyjnej o AI)

Podsumowując, wdrożenie chatbota „Xi Jinping Thought GPL” stawia zarówno praktyczne, jak i etyczne wyzwania dotyczące tego, w jakim stopniu technologia powinna być splatana z agendami politycznymi i jaki wpływ tego typu integracje mają na dostęp społeczeństwa do różnorodnych informacji i globalny rozwój AI.

Privacy policy
Contact