Blockchain Equity ETFs ustawione na wzrost wśród zmian ekonomicznych.

W zaskakującym zwrocie wydarzeń strategia inwestycyjna VanEck w dziedzinie blockchain wyłoniła się jako najlepiej radzący sobie ETF w 2023 roku, osiągając niespotykane roczne zwroty. ETF VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS (DAPP) odnotował oszałamiający wzrost wynoszący 277,3% w ciągu roku, przewyższając znacząco osiągnięcia innych ETF-ów w poprzednich latach.

Sukces strategii inwestycyjnej VanEck w dziedzinie blockchain można przypisać fali dynamicznych zmian gospodarczych. Prognozy spowolnienia podwyżek stóp procentowych doprowadziły do wzrostu aktywów ryzykownych, co miało zasadnicze znaczenie dla wsparcia mniejszych firm z branży blockchain oraz górnictwa kryptowalut. Łagodzenie Indeksu Cen Konsumpcyjnych (CPI) w USA połączone z odłożeniem podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną stworzyło korzystne warunki dla tych firm.

Analitycy byli zaskoczeni niezwykłym wynikiem DAPP w 2023 roku. Chociaż przyznają oni ostatnie sukcesy innych ETF-ów, podkreślają, że skala osiągnięć obserwowana w ETF-ach związanych z branżą blockchain nie miała wcześniej miejsca.

Z uwzględnieniem oczekiwań dotyczących obniżenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w nadchodzącym roku ETF-y związane z branżą blockchain prawdopodobnie będą kontynuowały swoją ścieżkę wzrostu. Zakłada się, że obniżone stopy procentowe i korzystne warunki gospodarcze będą korzystne dla firm z sektora blockchain i górnictwa kryptowalut.

DAPP składa się z 20 firm odzwierciedlających indeks MVIS Global Digital Assets Equity. Skład ETF-u odzwierciedla rosnące trendy w branży blockchain, skupiając się na producentach kryptowalut, takich jak Bitfarms, Riot Blockchain, Marathon Strategy, Hut 8 Mining Corp oraz Hive Blockchain Technologies.

Warto zauważyć, że DAPP zmierzył się z istotnym spadkiem o -84,2% w 2022 roku z powodu nieustannych podwyżek stóp procentowych narzuconych przez Rezerwę Federalną oraz banki centralne na całym świecie.

Podczas gdy ETF-y związane z branżą blockchain odnoszą sukces, inne sektory również odnotowały znaczące wyniki w ostatnich latach. W 2022 roku ETF ITKY, skoncentrowany na Turcji, odnotował znaczny wzrost o 112,4% dzięki obniżkom stóp procentowych oraz działaniom mającym na celu pobudzenie wydatków konsumenckich. Podobnie ETF INRG, skoncentrowany na energetyce odnawialnej, zaprezentował imponujący wynik w 2020 roku związany z zaufaniem inwestorów i zmianami w polityce.

Niezwykły sukces strategii inwestycyjnej VanEck w dziedzinie blockchain w 2023 roku, wraz z zróżnicowanymi wynikami innych ETF-ów, podkreśla dynamiczną naturę rynków finansowych. W miarę jak zmiany gospodarcze nadal wpływają na krajobrazy inwestycyjne, ETF-y związane z branżą blockchain są gotowe do kontynuacji wzrostu, napędzane ewoluującymi dynamikami rynkowymi i zmianami polityki.

Privacy policy
Contact