Zamieszanie wokół praktyk szkoleniowych SI Slacka wykorzystujących dane użytkowników

Modele AI i ML w technologii: wzrost i kontrowersje

Przemysł technologiczny żyje na fali najnowszego trendu – wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do poprawy doświadczenia użytkownika. Te zaawansowane narzędzia są bardzo pożądane ze względu na swoje obszerne możliwości. Wymagają jednak ogromnych ilości danych do celów „szkoleniowych”.

Kontrowersje wokół naruszenia prywatności przez Slacka związane z wykorzystaniem danych użytkowników

Kontrowersje wybuchły, gdy wyszło na jaw, że Slack, szeroko stosowana platforma do współpracy, wydobywał wiadomości i dane użytkowników w celu szkolenia swoich modeli AI, co wywołało obawy dotyczące prywatności. Ta informacja stała się znana po tym, jak Corey Quinn z grupy DuckBill zwrócił uwagę na fragment polityki prywatności Slacka online.

Echa oburzenia wzrosły, gdy Slack potwierdził, że treści udostępnione na jego platformie były faktycznie wykorzystywane do ulepszania funkcji napędzanych przez AI, takich jak rekomendacje kanałów czy funkcje wyszukiwania. Dane użytkowników i firm nie były domyślnie wykluczone ani wykorzystywane do jakichkolwiek odrębnych płatnych narzędzi generatywnego AI rozwijanych przez platformę.

Odrzucenie wykorzystywania danych do szkolenia AI

Mimo wzburzenia, użytkownicy mają możliwość ochrony swoich danych przed ich wykorzystaniem w tym celu. Administratorzy przestrzeni roboczych lub organizacji muszą skontaktować się z obsługą klienta Slacka i poprosić o zwolnienie z procesu szkolenia AI, czynność oczekująca potwierdzenia ze strony Slacka.

Różnice w polityce prywatności Slacka

Engadget wskazał na niekonsekwencje w polityce prywatności Slacka, zwłaszcza tam, gdzie twierdzi on, że wiadomości użytkowników są niedostępne do tworzenia modeli AI/ML, a następnie przyznaje się do przeciwnych praktyk. To tylko przyczyniło się do zamieszania, z Slackiem wydających się raczej powtarzać polityki niż wyjaśniać je poprzez swoje komunikaty.

Kluczowe pytania i odpowiedzi:

1. Dlaczego modele AI i ML są istotne dla firm takich jak Slack?
Modele AI i ML mogą istotnie zwiększyć doświadczenie użytkownika, dostarczając spersonalizowanych funkcji, takich jak tekst predykcyjny, szybkie wyszukiwanie i spersonalizowane rekomendacje.

2. Jakie są obawy dotyczące prywatności związane z wykorzystaniem danych użytkowników przez Slacka?
Główny problem polega na tym, że Slack używa rzeczywistych wiadomości użytkowników i danych do szkolenia swoich modeli AI, nie uzyskując wyraźnej zgody indywidualnej, co może obejmować poufne lub firmowe informacje.

3. W jaki sposób użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystania ich danych do szkolenia AI przez Slacka?
Administratorzy przestrzeni roboczych lub organizacji muszą skontaktować się z obsługą klienta Slacka, aby poprosić o wyłączenie z zestawu danych szkoleniowych AI.

4. Jakie różnice znaleziono w polityce prywatności Slacka?
Polityka sugerowała, że wiadomości użytkowników nie były przeglądane w celu opracowywania modeli AI, ale Slack potwierdził, że dane użytkownika są faktycznie wykorzystywane do takich celów, prowadząc do zamieszania i nieufności.

Kluczowe wyzwania i kontrowersje:

– Zgoda użytkowników i jasność intencji w wykorzystaniu danych stanowią sedno kontrowersji. Bez klarownych polityk i wyraźnej zgody użytkownicy czują naruszenie zaufania.
– Wyzwaniem jest zachowanie równowagi między rozwijaniem innowacyjnych produktów a chronieniem prywatności użytkownika, zwłaszcza w środowiskach, gdzie wymieniane są poufne dane.
– Inna kontrowersja dotyczy transparentności firm technologicznych w ujawnianiu praktyk wykorzystania danych do opracowywania takich technologii AI/ML.

Zalety:

– Modele AI i ML mogą znacząco poprawić wydajność i doświadczenie użytkownika, automatyzując i personalizując zadania.
– Wykorzystanie rzeczywistych danych pomaga w opracowywaniu bardziej dokładnych i zaawansowanych modeli AI, które lepiej rozumieją i przewidują potrzeby użytkowników.

Wady:

– Istnieje ryzyko ujawnienia poufnych danych, jeśli prywatność nie jest odpowiednio chroniona podczas procesów szkolenia AI.
– Ta praktyka może prowadzić do utraty zaufania użytkownika, jeśli firmy nie są transparentne co do swoich polityk wykorzystania danych i nie uzyskują wyraźnej zgody.
– Użytkownicy mogą być mniej skłonni do otwartego udzielania informacji na platformie, wiedząc, że ich dane mogą być wykorzystane do celów innych niż bezpośrednia komunikacja, co wpływa na autentyczność i dynamikę platformy.

Related Links:

Aby uzyskać dalsze informacje, można odwiedzić główne strony organizacji związanych z tematem:
Slack
Engadget
DuckBill Group

Prosimy o zapoznanie się z politykami lub oświadczeniami tych firm bezpośrednio na ich oficjalnych stronach internetowych, aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje.

Privacy policy
Contact