Sztuczna inteligencja gotowa na rewolucję niemieckiego przemysłu produkcyjnego

Badanie odkrywa, że wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) może wstrzyknąć miliardy euro w niemiecki sektor przemysłowy. Analiza przeprowadzona przez IW Consult, instytut badawczy i doradczy, zlecony przez giganta usług internetowych Google, wskazuje na potencjalny wzrost wartości dodanej niemieckiego przemysłu produkcyjnego o maksymalnie 7,8%. Ten wzrost przekłada się na wzrost gospodarczy wynoszący około 56 miliardów euro.

W ujęciu ekonomicznym wartość dodana oznacza produkcję brutto dóbr i usług pomniejszoną o usługi pośrednie, podkreślając wartość netto stworzoną w procesie produkcyjnym. AI generatywna, kategoria zdolna tworzyć oryginalne treści bez konkretnej programowania, leży u podstaw tego potencjalnego wzrostu. Wykorzystując algorytmy i tzw. modele językowe, AI generatywna może tworzyć oryginalne kompozycje takie jak teksty, obrazy, filmy, muzykę, a nawet kod programowania, otrzymując polecenia za pomocą języka naturalnego.

Ta technologia AI została zauważalnie zaawansowana dzięki uruchomieniu chatbota „ChatGPT” przez startup OpenAI w listopadzie 2022 roku. Podążając za tym, Google wprowadził własnego chatbota „Gemini”.

Badanie przeprowadzone przez oddział w Kolonii Niemieckiego Instytutu Gospodarczego, opublikowane w Berlinie, podkreśla dużą zmianę na horyzoncie dla naukowców i pracowników biurowych z powodu integracji AI w ich zawodach. Oczekuje się, że znacząco wpłynie na role 600 000 pracowników sektora produkcyjnego w Niemczech, AI generatywna ma również zwiększyć zadania dla kolejnych 4,1 miliona pracowników, na przykład poprzez ulepszanie kodów oprogramowania lub jako źródło inspiracji w projektowaniu produktów.

Jednak tradycyjne role w przemyśle, takie jak prace naprawcze i konserwacyjne, są mniej podatne na szybką integrację AI. Badanie sugeruje, że około 3,3 miliona prac, czyli około 41% wszystkich miejsc pracy w sektorze produkcyjnym, nie może być zautomatyzowanych lub może być zautomatyzowanych tylko minimalnie za pomocą AI.

Dyrektor Instytutu IW podkreślił, że od 2018 roku realna produktywność pracy w przemyśle maszynowym i innych sektorach produkcyjnych pozostaje praktycznie stała, z niewielkim rocznym wzrostem. Jednakże dzięki AI generatywnej można zrealizować znaczne zyski, zapewniając przewagę konkurencyjną niemieckiemu przemysłowi na rynku globalnym. Fakt, że ponad połowa firm przemysłowych w Niemczech już wykorzystuje AI—wzrost o 17% w porównaniu z innymi sektorami gospodarczymi w kraju—jest obiecującym znakiem.

Privacy policy
Contact