Het stimuleren van AI-innovatie: Adobe investeert in bijgedragen inhoud om AI-video-generatoren te trainen

In een poging om zijn kunstmatige intelligentiecapaciteiten te verbeteren, onderneemt Adobe proactieve stappen door kunstenaars en fotografen financieel te compenseren voor afbeeldingen en video’s. Deze bijdragen zijn essentieel voor het trainen van Adobe’s AI-modellen, met name de opkomende tekst-naar-video-generator. Markant verschillend van het gebruik van webrapend materiaal door andere bedrijven, put Adobe uit zijn voorraadbibliotheek, aangevuld met aangekochte inhoud om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Makers ontvangen betalingen die variëren van 6 tot 16 cent per foto, terwijl video’s worden gekocht tegen een gemiddeld tarief van $2,62 per minuut. Terwijl Adobe zich bezighoudt met dergelijke transacties, vult het zorgvuldig de hiaten in zijn gegevenssets aan, wat de ontwikkeling van op AI gebaseerde creatieve tools versnelt.

Meer informatie over de video-genererende technologie van Adobe wordt later in het jaar verwacht. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de bredere strategie van Adobe om voortdurend generatieve AI-functies te integreren in zijn assortiment producten. Het AI-model van het bedrijf, Firefly, gelanceerd in 2023, heeft al de creatie van miljarden digitale assets binnen een korte periode vergemakkelijkt.

In tegenstelling tot de transparante contentverwervingsstrategie van Adobe hebben andere techreuzen zoals OpenAI kritiek en juridische uitdagingen ondervonden over hun methoden om gegevens te verzamelen voor het trainen van hun AI-modellen. De benadering van Adobe benadrukt directe compensatie voor het werk van bijdragers en belicht zo ethische overwegingen in de ontwikkeling van AI.

Deze stap vindt plaats binnen een bredere context van discussie over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal om AI-software te verbeteren, een gebied dat zich nog steeds beweegt op het complexe terrein van intellectuele eigendomsrechten en beleid inzake eerlijk gebruik.

Adobe’s Verkenning van Verbeterde AI-Capaciteiten Door Ethiek in Contentverwerving

Adobe versterkt zijn kunstmatige intelligentie-expertise en onderscheidt zich van collega’s door een ethische contentverwervingsstrategie. Het bedrijf koopt beeldmateriaal en video’s rechtstreeks van kunstenaars en fotografen, wat een dubbel doel dient: Adobe’s AI-modellen voorzien van hoogwaardige gegevens en de inspanningen van makers erkennen met eerlijke compensatie. Deze initiatief is vooral kritisch voor de opkomende tekst-naar-video-generator technologie van Adobe, die baat heeft bij een divers en juridisch verkregen dataset.

Het beloningsmodel dat Adobe heeft aangenomen beloont makers met 6 tot 16 cent per foto en gemiddeld $2,62 per minuut voor video’s. Door actief deze materialen aan te kopen, verzekert Adobe dat zijn creatieve tools, aangedreven door AI-technologieën zoals het in 2023 gelanceerde model Firefly, worden gesteund door een fundament van ethisch verkregen gegevens. Als gevolg daarvan wordt Adobe’s assortiment producten verrijkt met generatieve AI-functies. Deze ontwikkelingen ondersteunen de creatie van miljarden digitale assets, waardoor Adobe snel terrein wint in het domein van door AI aangestuurde digitale assetgeneratie.

Met de aankondiging van Adobe groeit de anticipatie rond toekomstige releases van de videogenererende technologie van het bedrijf binnen het jaar. Deze nieuwe functie getuigt van de toewijding van Adobe om zijn productaanbod te verbeteren en tegelijkertijd een standpunt in te nemen over ethiek in sourcing. Opmerkelijk contrasteert deze filosofie met praktijken van andere spelers in de industrie, zoals OpenAI, die kritiek hebben gekregen over hun methoden voor gegevensverzameling. Adobe’s proactieve financiële betrokkenheid bij inhoudsmakers stelt een norm voor het respecteren van intellectuele eigendomsrechten en leidt tot een noodzakelijk gesprek over ethische overwegingen in de evolutie van AI.

De benadering die Adobe omarmt, is indicatief voor een significante verschuiving binnen een industrie die steeds meer te maken heeft met de gevolgen van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk om AI-technologieën te verbeteren. De AI-markt voorziet een voortgezette groeitraject, met een proliferatie van AI-toepassingen over diverse sectoren. Bedrijven in deze ruimte moeten echter de complexiteiten van intellectuele eigendomswetten en beleid inzake eerlijk gebruik navigeren, die gebieden van actief debat en evoluerende wetgeving blijven.

Deze verschuiving naar verantwoorde AI-ontwikkeling onthult een bredere trend binnen de industrie waarbij transparantie en ethische overwegingen belangrijke differentiatoren in de markt kunnen worden. Naarmate Adobe vooruitgaat, kan de sector als geheel een domino-effect ervaren, resulterend in invloed op marktdynamiek en mogelijk het aanzetten van concurrenten om vergelijkbare praktijken aan te nemen.

Voor wie meer wil weten over de voortgang en aanbiedingen van Adobe, bezoek hun hoofdwebsite via de volgende link.

Privacy policy
Contact