Karina Dzieweczyńska odpowiada

„W kontekście wskazania w publikacji pod tytułem: „Nadmiar nieudolności. A może tylko… pycha władzy?” autorstwa Edwarda Pukina z dnia 24 lipca br., nieprawdziwych okoliczności (faktów), dotyczących przebiegu mojej nauki oraz pracy zawodowej, na adres Redakcji przesyłam moje aktualne CV, które złożyłam w czerwcu br. w Departamencie Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu, startując w konkursie na dyrektora Galerii EL. Do Redakcji zwracam się z uprzejmą prośbą o upublicznienie wybranych z mojego CV faktów, dotyczących, m.in. posiadanego przeze mnie wykształcenia oraz zdobytego w obszarze sztuki na przestrzeni 10-ciu lat doświadczenia zawodowego (w tym, wybranych przykładów zrealizowanych projektów długofalowych, wystaw, opracowanych publikacji, zdobytych nagród i wyróżnień itp.).

                                                                                                     Karina Dzieweczyńska”

Wykorzystani  fot. M.Kulawiak /Galeria El/  oraz Stowarzyszenie Elbląg-Europa – Autorka

CV Autorki