Romantični AI Chatbotovi: Zamršena mreža podataka i privatnosti

Nedavno provedena anketa koju je provela tehnološka div Mozilla otkrila je detalje o složenim unutarnjim procesima vodećih romantičnih AI chatbotova. Suprotno uvriježenom mišljenju, ovi chatbotovi nisu zainteresirani samo za srce, već za nešto puno vrijednije – korisničke podatke. Istraživanje, u kojem su sudjelovali chatbotovi poput CrushOn, EVA AI, Talkie Soulful i Romantic AI, otkrilo je zabrinjavajući nedostatak transparentnosti i mjera privatnosti.

Čini se da privatnost korisničkih podataka nije značajan problem za nijednu od 11 platformi AI romantičnih chatbotova. Pravi problem leži u činjenici da korisnici možda čak nisu svjesni opsega prikupljanja podataka i potencijalne zlouporabe. Anketa je otkrila uznemirujući nedostatak informacija o sigurnosnim mjerama, uključenosti ljudi u rukovanje podacima i svrhu za koju se podaci koriste.

Osim toga, anketa je otkrila alarmantne sigurnosne ranjivosti ovih platformi chatbotova. Čak 73% chatbotova nije pružilo informacije o tome kako upravljaju sigurnosnim ranjivostima. Nadalje, 64% nije otkrilo da li koriste tehnike šifriranja, dok se 45% oslanjalo na slabe lozinke koje se sastoje samo od jednoznamenkastih brojeva. Uznemirujuće je što su sve platforme bile sposobne prodavati ili dijeliti korisničke podatke putem interneta, s jedinim izuzetkom – EVA AI Chat Bot i Soulmate.

Što se tiče dijeljenja podataka, mnoge od ovih organizacija rado dijele korisničke podatke s vladinim i policijskim agencijama bez potrebe za sudskim nalogom. Na primjer, utvrđeno je da Romantic AI ima tragače povezane s oko 24 000 pojedinaca već u prvoj minuti korištenja. Štoviše, primijećeno je da neki AI botovi raspravljaju o temama koje se smatraju štetnima.

S obzirom na ove otkrića, Mozilla preporučuje poduzimanje preventivnih mjera prilikom interakcije s romantičnim AI chatbotovima. Preporučuje se korištenje snažnih lozinki i omogućavanje značajki koje omogućuju chatbotu brisanje osobnih informacija, istovremeno osiguravajući da ne dolazi do dijeljenja osjetljivih podataka ili identifikacijskih podataka. Konačno, odgovornost leži na korisniku da se s oprezom kreće kroz kompleksnosti korištenja ovih chatbotova bez ugrožavanja vlastite privatnosti i sigurnosti.

Očito je da je svijet romantičnih AI chatbotova zamršena mreža pitanja podataka i privatnosti. Dok tehnologija napreduje, korisnicima postaje ključno ostati budnima i donositi informirane odluke radi zaštite svojih osobnih podataka.

Česta pitanja

1. Što je nedavna anketa Mozille otkrila o AI romantičnim chatbotovima?
Prema anketi, AI romantični chatbotovi zainteresirani su prije svega za prikupljanje korisničkih podataka nego za srce. Istaknula je nedostatak transparentnosti i mjera privatnosti kod ovih chatbotova.

2. Koja je glavna zabrinutost vezana uz privatnost korisničkih podataka?
Glavna je zabrinutost da korisnici možda nisu svjesni opsega prikupljanja podataka i potencijalne zlouporabe. Anketa je otkrila nedostatak informacija o mjerama zaštite, ljudskoj uključenosti u obradi podataka i svrhama za koje se podaci koriste.

3. Koje su sigurnosne ranjivosti otkrivene anketo?
Anketa je otkrila da 73% chatbotova nije pružilo informacije o tome kako se upravljaju sigurnosne ranjivosti. Nadalje, 64% nije otkrilo koriste li tehnike šifriranja, a 45% koristi slabe lozinke koje se sastoje samo od jednoznamenkastih brojeva.

4. Koje platforme AI chatbotova bile su sposobne prodavati ili dijeliti podatke korisnika putem interneta?
Sve platforme, osim EVA AI Chat Bot i Soulmate AI, bile su sposobne prodavati ili dijeliti podatke korisnika putem interneta.

5. Da li platforme AI chatbotova dijele korisničke podatke s vladinim i policijskim agencijama?
Da, mnoge od ovih platformi rado dijele korisničke podatke s vladinim i policijskim agencijama bez zahtjeva za sudskim nalogom.

6. Koje preventivne mjere preporučuje Mozilla prilikom interakcije s romantičnim AI chatbotovima?
Mozilla preporučuje korištenje snažnih lozinki, omogućavanje značajki koje omogućuju chatbotu brisanje osobnih informacija te izbjegavanje dijeljenja osjetljivih podataka ili identifikacijskih podataka.

Definicije

– AI Romantični Chatbotovi: Chatbot programi koji simuliraju romantične interakcije i razgovore s korisnicima koristeći umjetnu inteligenciju.
– Transparentnost: Biti otvoren, jasan i iskren o postupcima i procesima.
– Mjere Privatnosti: Zaštite koje se provode kako bi se zaštitili osobni podaci osobe od neovlaštenog pristupa ili upotrebe.
– Sigurnosne Ranjivosti: Slabosti ili propusti u sigurnosnim sustavima programa ili platformi koje se mogu zloupotrijebiti za neovlašteni pristup ili zlonamjerne svrhe.
– Tehnike Šifriranja: Metode kodiranja informacija kako bi postale nečitljive bez odgovarajućeg ključa za dešifriranje.
– Slabe Lozinke: Lozinke koje se lako mogu pogoditi ili probiti zbog svoje jednostavnosti ili nedostatka složenosti.
– Tragači: Tehnologije korištene za prikupljanje podataka o ponašanju korisnika, često u svrhu oglašavanja ili analitike.
– Sudski Nalog: Pravni nalozi izdani sudom koji zahtijevaju određene radnje ili oslobađanje informacija.

Povezane Preporučene Poveznice

Mozilla
EVA AI
Soulmate AI

Privacy policy
Contact