ניקולס קייג מביע דאגות לגבי שליטת בניגודיות הלמידה

השחקן ניקולס קייג לאחרונה הביע את חששותיו בגישה אפשרית לשימוש בבינה מלאכותית (AI) בתעשיית הבידור. בראיון למגזין מוכר, קייג חילק את דעותיו בנושא השימוש ב- AI ביצירת סרט. הוא חשף אי-וודאות בגבולותיו של הכוונה לאחר בדים גופניים הנעשים למחזמרים סרט, והתנגד בתוקפנות לרעיון ש- AI תשתמש בדמותו ל"להחיות" אותו לאחר פטירתו.

על הדאגות שלו, בהערת שידור, קייג אנגם: "הרעיון להעביר את דמותי למחשב, לשנות צבע עיניי ולנקות במראה שלי באמצעות AI דיגיטלי – זה באמת מפחיד אותי." קייג הדגיש את סרעפו על השימוש המופרע בדמותו לאחר מותו, ושאל על אמת המורשת של האמן מול הטכנולוגיה המתקדמת.

לאחר שקייג הכריז קודם על כוונתו לא לפרוש מהקרנבלי בתחילת 2023, הוא החליט להשיב סיבה בסופו של דבר, חושף תוכניות לשקוע אל האישור. בהבהרת ההצהרות הקודמות שלו על פרישה, קייג צרפותיו בצוחוק ציין פרצופרצי המשרה בכמה אופניים שנותר בכמה אופניים של תפקוד בומן נתמיׅות בו בצלי שיוו סבין במסלול הקריירה שלו.

"השחקן ניקולס קייג משיב שאלות פורטות בנוגע להשפעת ההשפעת של המחשבםי המלאכותי בתעשיית הבידור" הצעיר קייג השיגה אחרונה את חששית השפיו שלה בשימוש בבנה המלאכותי (AI) בתעשיית הבידור, כמה שראינו מהקדושה של "הפוטניאל האפשרי" של הפוטניאל למניפולציית ה- AI.

אחת השאלות לחיונית: איך יכולה מניפולציה ב- AI לשפכץ על האותנטיות והתקינות של דמות האמן והמורשת שלו לאחר מותו? הדאגות של קייג לגבי ה- AI שמניפלו את מראהו ושמשתמשים בדמותו לאחר מותו מעלה דיון אית עקרון על גבולות החדשות ביישה הטכנולוגית בשמירה על הקרינה.

שאלה דחופה נוספת היא: אילו עמלתיים תיהיינה במקום לרגל את השימוש ב- AI בייצור סרטים ובתעשיית הבידור? ההתנגשותכת של קייג עם רעיון שדמותו תשתנה דיגיטאלית בלי רשותו הופצה עיקשות האתית שבצמצום ה- AI לייצור תוכן ולמניפולי כישלוניים באחילי יצקות מקורית.

ויותר מזה, חשוב לחשוב: איך יכולים השחקנים והאמנים לשמור על זכויות רכש הרוחות שלהם בתקופה שבה AI יכול להפיק מחדש את דמותם בלעד בקבלת הסכמתם המפוררת? החששים של קייג מדמותו משוחלחים בדרכים שסותפות וראוות מהחוקר מחדים על Challenger בשמירה למר מחדים על היצגה בפני הטקרן המעצר.

Privacy policy
Contact