Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie od Donalda Tuska

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie od Donalda Tuska

W trakcie sobotniego kongresu Koalicja Obywatelska przedstawiła osiem kluczowych postulatów dotyczących przedsiębiorców, w ramach swojego programu „100 konkretnych działań na 100 dni”. Program ten ma na celu wprowadzenie zmian w różnych obszarach gospodarki, w tym w podatkach, urlopach, składkach zdrowotnych i zakazie handlu w niedzielę. Oto główne punkty tego programu:

  1. Kasowy PIT: KO proponuje, aby przedsiębiorcy płacili podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawione faktury. Obecnie płacą podatek od przychodu należnego, co może być problematyczne w przypadku opóźnień w płatnościach. To rozwiązanie nie jest nowe i było wcześniej proponowane przez inne partie oraz organizacje biznesowe.

  2. Obniżenie VAT dla sektora „beauty”: Planowane jest obniżenie stawki podatku VAT dla branży kosmetycznej z 23 proc. do 8 proc., zrównując ją z salonami fryzjerskimi. To także postulat, który był już wcześniej omawiany.

  3. Ograniczenie czasu kontroli podatkowych: Planowane jest skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do sześciu dni w ciągu roku, aby uniknąć przedłużania tych kontroli przez urzędy skarbowe.

  4. Urlop dla przedsiębiorców: Planowany jest „urlop dla przedsiębiorców”, który miałby na celu umożliwienie samozatrudnionym przedsiębiorcom wzięcia jednomiesięcznego urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń urlopowych. Ma to pomóc w obniżeniu kosztów działalności gospodarczej.

  5. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika: Przedsiębiorcy mieliby obowiązek płacenia zasiłku chorobowego pracownikom od pierwszego dnia nieobecności, niezależnie od rodzaju umowy zatrudnienia.

  6. Ryczałtowy system rozliczania składki zdrowotnej: Proponowane jest powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej, eliminując składkę od sprzedaży środków trwałych.

  7. Koniec zakazu handlu w niedziele: Koalicja Obywatelska proponuje zniesienie zakazu handlu w niedziele, który został wprowadzony przez rząd PiS w 2018 roku. Jednakże każdy pracownik miałby zagwarantowane dwa wolne weekendy w miesiącu oraz podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

  8. Ministerstwo Przemysłu na Śląsku: Koalicja Obywatelska planuje utworzenie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku. Ma to być centrum, gdzie połączą się potencjały polskich przedsiębiorców, przemysłu, nauki i organizacji pozarządowych. Ten pomysł również nie jest nowy i wcześniej był ogłaszany przez Donalda Tuska.

Warto zaznaczyć, że wiele z tych postulatów nie jest nowych i były one wcześniej omawiane przez różne partie polityczne oraz organizacje biznesowe. Koalicja Obywatelska dąży do wprowadzenia tych zmian w celu wsparcia przedsiębiorców i poprawy warunków działalności gospodarczej w Polsce. Czas pokaże, czy te propozycje zostaną zrealizowane i przyniosą oczekiwane rezultaty.

Share