Googlen tiedottaa vallankumouksellisista hakutoiminnon parannuksista tekoälyn avulla I/O-tapahtumassa

Kulmikkaassa avauspuheenvuorossa esitellessään tekoälyn edistysaskeleita, Google on tarkentanut sitoumustaan vallankumouksellistaa internetin hakukoneet, merkiten uutta digitaalisen avustamisen aikakautta. Google I/O 2024 -tapahtumassa tekoäly otti pääroolin, kun Google paljasti kokoamansa tekoälyponnistelut nimeltään Gemini, ylpeillen innovaatioilla, jotka on suunniteltu monimutkaisten tehtävien yksinkertaistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi eri alustoilla.

Tämä aloite, joka käynnistyi vuonna 2008, esittelee Googlen uusimmat teknologiset läpimurrot vuosittain, korostaen viime vuoden kaikkien tekoälykehitysten yhdistämistä yhtenäiseen Gemini-rakenteeseen. Gemini on jakautunut kolmeen erilliseen aloitteeseen, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin—Gemini Ultra monimutkaisten tehtävien hoitamiseen, Gemini Pro laajemman soveltamisalan kattamiseen ja mobiililaitteiden tehokkuutta varten tarkoitettu Gemini Nano.

Huomion keskipisteessä olivat AI Overviews, aiemmin tunnettuina Search Generative Experience (SGE) -nimellä, jotka ovat kehittyneet rajoitetusta kokeilusta työkaluksi, joka on tarkoitus saada yli miljardin käyttäjän saataville vuoden loppuun mennessä. Tämä ominaisuus ylittää perinteisen haun toimimalla laajamittaisena digitaalisena avustajana. Se ei pelkästään ehdota lomakohteita, vaan voi myös luoda reittejä ja hoitaa varauksia.

Projekti Astra ja Gemini Flash, jotka esitteli tekoälyn asiantuntija Demis Hassabis, innostivat yleisöä yleismaailmallisella, multimodaalisella tekoälyavustajalla, joka kykenee auttamaan päivittäisissä toiminnoissa videoiden ja äänihakujen kautta, ja jopa auttaa muistamaan kadonneita esineitä.

Gemini yrityksellinen maku vahvistui entisestään paljastettaessa Gemini Pro version 1.5, joka esitteli vaikuttavan multimodaalisen kyvyn ja laajentuneen kontekstuaalisen ymmärryksen. Tämä kehitys lupailee saumatonta integrointia Google Workspaceen, tavoitteena tehostaa tuottavuutta tekoälyn avulla varustetuilla työkaluilla taulukoissa, asiakirjoissa ja esityksissä.

Tulevien viikkojen aikana Google Workspace -organisaatiot ja Google One AI Premium -käyttäjät pääsevät nauttimaan ”Help me write” -toiminnosta, joka on integroitu Gmailiin ja Google Docs -sovellukseen espanjaksi, symbolisoiden tapahtumassa esiteltyjen innovaatioiden kirjoa. Näihin kuuluvat Google AI Studio videoiden ja musiikin luomiseen, kielikäännökset sekä uusi avoimen lähdekoodin vaihtoehto, Gemma 2.

Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on Gemini?
Gemini on Googlen yhdistetty tekoälyalusta, joka esiteltiin virallisesti Google I/O 2024 -tapahtumassa. Se kattaa innovaatioita, jotka on suunniteltu monimutkaisten tehtävien yksinkertaistamiseksi eri alustoilla, ja sen palvelut on jaettu kolmeen aloitteeseen: Gemini Ultra monimutkaisiin tehtäviin, Gemini Pro laajempaan sovellusalaan ja Gemini Nano optimoituun mobiilitehokkuuteen.

Mikä on AI Overview, ja miten se on kehittynyt?
AI Overviewt, aiemmin tunnettuina nimellä Search Generative Experience (SGE), ovat kehittyneet kokeellisesta ominaisuudesta työkaluksi, joka on saatavilla yli miljardille käyttäjälle. Se toimii digitaalisena avustajana tarjoten kattavia ratkaisuja pelkän hakukyselyn yli, kuten matkaohjelmien luominen ja varauksien hallinta.

Mitä uusia Kykyjä on ilmoitettu Gemini Pro version 1.5:ssä?
Gemini Pro version 1.5 lupaa parannettuja multimodaalisia kykyjä ja laajennettua kontekstuaalista ymmärrystä. Tämä päivitys tähtää saumattomaan integrointiin Google Workspacen kanssa, tarjoten tekoälyn voimanlähteenä toimivia tuottavuustyökaluja taulukoissa, asiakirjoissa ja esityksissä.

Mikä on “Help me write” -toiminto?
“Help me write” -toiminto on tekoälyavusteinen kirjoitustyökalu, joka tulee integroitumaan Gmailiin ja Google Docs -sovellukseen. Sen tarkoitus on auttaa käyttäjiä kirjoittamaan ja hienosäätämään kirjallisia viestejään. Kuten ilmoitettu, se tulee pian saataville espanjaksi Google Workspace -organisaatioille ja Google One AI Premium -käyttäjille.

Tärkeimmät haasteet ja kontroverssit:
Yksi päähaaste tekoälyn edistymisessä haussa liittyy käyttäjien yksityisyyden ja tietoturvan varmistamiseen. Kun tekoälyllä on pääsy yhä henkilökohtaisempaan tietoon räätälöityjen vastausten tarjoamiseksi, herää kasvavia huolia siitä, miten dataa käsitellään ja suojataan. Toinen haaste liittyy mahdollisiin vinoumiin tekoälyalgoritmeissa, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti hakutuloksiin tai tekoälyn kanssa käytäviin vuorovaikutuksiin. Kontroversseja voi myös syntyä työpaikkojen siirtymisestä tekoälyn ottaessa haltuunsa aiemmin ihmisille kuuluneita tehtäviä.

Edut ja haitat:

Edut:
1. Lisääntynyt Tehokkuus: AI-vetoinen hakutoimintojen tehostaminen voi merkittävästi nopeuttaa ja optimoida tehtäviä, kuten matkojen suunnittelua tai asiakirjojen luomista.
2. Personointi: Edistyneen tekoälyn integrointi mahdollistaa henkilökohtaisempia ja tarkempia vastauksia käyttäjien kyselyihin.
3. Mukautuvuus: Tehtävien parantaminen AI-tehosteilla on suunniteltu olemaan monipuolista laitteista riippumatta, tarjoten parannetun toiminnallisuuden sekä työpöydällä että matkapuhelimissa.
4. Saatavuus: Monikielinen tuki, kuten ”Help me write” -toiminto, tekee teknologiasta saatavilla laajemmalle käyttäjäkunnalle.

Haitat:
1. Yksityisyysongelmat: Suuri määrä tietoa, jota käytetään tekoälyjärjestelmissä, herättää huolia yksityisyyden ja tietojen väärinkäytön suhteen.
2. Teknologian Riippuvuus: Liiallinen riippuvuus tekoälypohjaisista työkaluista voi vähentää yksilöiden kykyä suorittaa tehtäviä ilman apua.
3. Digitaalinen Kuilu: Teknologian innovaatiot tekoälyssä voivat kasvattaa kuilua niiden välillä, joilla on pääsy uusimpaan teknologiaan ja niiden välillä, joilla ei ole.
4. Eettiset ja Vinousongelmat: Teollisuuden vinoumiin liittyvä tekoälyjärjestelmä saattaa tahattomasti ylläpitää tai vahvistaa yhteiskunnallisia vinoumia, jos sitä ei suunnitella ja seurata huolellisesti.

Liittyvät Linkit:
Lisätietoja Googlen tarjonnasta ja tekoälyaloitteista voit käydä pääverkkotunnuksissa Google ja DeepMind:
Google
DeepMind

Nämä linkit tarjoavat pääsyn runsaaseen tietomäärään Googlen hakuteknologioista ja tekoälyn kehityksestä. Koska linkit ovat tunnettujen organisaatioiden pääsivuille, niiden luotettavuus on voitu varmistaa varmasti.

Privacy policy
Contact