Bidenin hallinto sitoutuu vahvistamaan puolijohteiden toimitusketjua

Biden-Harrisin hallinto on esitellyt alustavan muistiomerkin (PMT) Yhdysvaltain kauppaministeriön ja Microchip Technology Inc:n välillä, mikä osoittaa sitoutumista vahvistaa kotimaista puolijohteiden toimitusketjua. Noin 162 miljoonan dollarin suuruinen ehdotettu investointi tähtää kriittisten mikro-ohjainyksiköiden (MCU) ja erikoispuolijohteiden tuotannon parantamiseen, mahdollistaen yli 700 työpaikan luomisen.

Chips and Science -laki, jonka presidentti Biden allekirjoitti elokuussa 2022, toimii tämän aloitteen perustana. Sen päätavoitteet ovat vahvistaa Yhdysvaltain toimitusketjuja, luoda korkeapalkkaisia työpaikkoja, suojata kansallista turvallisuutta ja parantaa kilpailukykyä. Microchipin mikro-ohjainyksiköt ja kypsät solmupuolijohteet ovat keskeisessä roolissa eri sektoreilla, kuten autoteollisuudessa, puolustuksessa ja ilmailussa.

Kauppaministeri Gina Raimondo korosti hallinnon omistautumista puolijohteiden niukkuuden ratkaisemiseen, jotka ovat tulleet yhä ilmeisemmiksi pandemian aikana ja aiheuttaneet riskejä kansalliselle turvallisuudelle ja taloudelliselle vakaudelle. Investointi Microchipiin on linjassa presidentti Bidenin vision kanssa, joka keskittyy Yhdysvaltain puolijohteiden toimitusketjun jälleenrakentamiseen, varmistaen luotettavan kotimaisen sirutoimituksen ja edistäen työpaikkojen luomista osavaltioissa.

Merkitsevyys näiden valmistusinvestointien Oregonissa ja Coloradossa korostettiin Valkoisen talon kansallisen talousneuvonantajan Lael Brainardin toimesta. Nämä investoinnit ovat osa laajempaa strategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista, lievittää hintojen nousuja ja poistaa viivästyksiä välttämättömien tuotteiden saatavuudessa.

Hallituksen ja teollisuuden välistä yhteistyötä korosti kaupan ja standardien alivaltiosihteeri ja NIST-johtaja Laurie E. Locascio. Tämä yhteistyö pyrkii vahvistamaan taloutta, parantamaan kansallista turvallisuutta ja luomaan laadukkaita työpaikkoja. Microchipin toimitusjohtaja Ganesh Moorthy toi esiin yrityksen sitoutumisen kansallisen ja taloudellisen turvallisuuden vahvistamiseen korostaen myönteistä vaikutusta puolijohdetoimitusketjuun ja työvoiman kehittämiseen.

Tämä ilmoitus kuvastaa Biden-Harrisin hallinnon ennakoivaa lähestymistapaa puolijohdehaasteiden ratkaisemisessa ja on linjassa laajempien aloitteiden kanssa kotimaisten teollisuudenalojen vahvistamiseksi ja luodakseen joustavamman ja turvatumman toimitusketjun. Sijoittamalla kotimaisiin tuotantoon hallinto pyrkii vahvistamaan puolijohdetoimitusketjua ja vähentämään riippuvuutta ulkomaisista valimoista, mikä lopulta parantaa kansallista turvallisuutta ja taloudellista vakautta.

Privacy policy
Contact