Tehokkuuden ja innovaation avaaminen: Lander & Rodgers omaksuu tekoälyn oikeuskäytännössä

Lander & Rodgers, merkittävä australialainen lakitoimisto, on viime aikoina tehnyt merkittäviä edistysaskeleita ottamalla käyttöön huipputeknologiaa mullistaakseen oikeudellisia toimintojaan. Automatisoimalla useita oikeudellisia tehtäviä ja perustamalla tekoälylaboratorion, toimisto vahvistaa tehokkuutta, parantaa tarkkuutta ja ajaa innovaatioita oikeudenkäytön alalla.

Yksi huomattavimmista edistysaskeleista on Microsoft Copilotin käyttöönotto, tekoälyavusteinen avustaja, joka tukee henkilöstöä erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä. Lain ennakoinnista ja arvostelusta oikeustutkimukseen ja päättelyyn Copilot tehostaa prosesseja, mahdollistaen nopeammat ja tarkemmat tulokset. Lisäksi se auttaa henkilöstöä yksinkertaisemmissa tehtävissä, kuten sähköpostien kirjoittamisessa ja kokousten yhteenvedoissa, edistäen saumatonta viestintää ja yhteistyötä.

Satojen käyttäjien jo hyötyessä Copilotista, alkuperäinen palaute Lander & Rodgersilta viittaa intuitiivisuuden kasvuun ja merkittäviin aikasäästöihin. Copilotin integraatio ulottuu perinteisten oikeudellisten tehtävien ulkopuolelle, kun se mahdollistaa liiketoimintapalveluryhmän ei-oikeudellisten jäsenten tuottamaan vakuuttavaa kirjallista ja visuaalista sisältöä sähköpostiuutislehtiin ja markkinointimateriaaleihin.

Ennen Copilotin käyttöönottoa Lander & Rodgers suoritti perusteellisia arviointeja tunnistaakseen oikeudelliset tehtävät, joita voidaan virtaviivaistaa automatisoinnin avulla. Yhteistyössä Monashin yliopiston lakiluennoitsijan, tohtori Jacqueline Weinbergin kanssa toimiston innovaatioyksikkö, iHub, työskenteli opiskelijoiden kanssa testatakseen tekoälymalleja ja kehittääkseen käyttötarkoituksia viiden kuukauden sijoittelun aikana. Tämä yhteistyö auttoi toimistoa saamaan arvokkaita oivalluksia tekoälyn mahdollisuuksista oikeudenkäytössä.

Julkean askeleen kohti edistystä ottamalla Lander & Rodgers esitteli hiljattain AI Lab:nsa. iHubin johdolla laboratorio kokoaa teknologiaryhmän jäseniä, valittuja kumppaneita ja sitoutuneita lakimiehiä johtamaan erikoistuneiden työkalujen kehittämistä oikeudellisiin tehtäviin. Laboratorion keskittyminen on luoda räätälöityjä konsepteja, jotka yhdistävät teoreettiset tekoälyn kyvyt käytännöllisiin, käyttökelpoisiin työkaluihin oikeudenkäytössä.

Työkalujen kehittämisen lisäksi AI Lab pyrkii integroimaan tekoälyä operatiivisiin viitekehyksiin ja oikeudellisiin työnkulkuun optimoidakseen tehokkuutta, tarkkuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Hyödyntämällä tekoälyä Lander & Rodgers aikoo parantaa päätöksentekokykyä ja yleistä tehokkuutta tunnistaen ja käsitellen eettisiä näkökohtia.

Kun oikeudellinen maisema jatkaa kehittymistään, Lander & Rodgers pysyy eturintamassa hyödyntäen tekoälyä lukitakseen käyttämättömät mahdollisuudet, ajaa innovaatioita ja tarjota erinomaisia oikeudellisia palveluita asiakkailleen. Kombinoimalla teknologiaa ja oikeudellista asiantuntemusta toimisto luo tien tehokkaampaan ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen oikeudelliseen käytäntöön.

Privacy policy
Contact