Sui-verkko parantaa käyttäjäkokemusta ja leikkaa kustannuksia Cloudflaren R2: n avulla

Jännittävällä liikkeellä, joka korostaa lohkoketjuteknologian jatkuvasti muuttuvaa maisemaa, Sui-verkosto on äskettäin tehnyt strategisen siirron tilannevedoksen tallennuksessaan. Siirtyessään pois Amazon Web Servicesin (AWS) S3:sta Cloudflaren R2:een tämä muutos edustaa enemmän kuin vain tallennusratkaisujen vaihtoa. Se on merkittävä askel kohti käyttäjäkokemuksen parantamista ja toimintakustannusten alentamista.

Aiemmin Sui-verkosto käytti AWS S3:sta sen kätevyyden vuoksi täysien solmujen tai validointien jakamiseen ja synkronoimiseen. Kuitenkin verkoston tilannevedosten koon kasvaessa eksponentiaalisesti latausprosessista tuli hankalaa ja kallista. AWS S3:n aiheuttamat datansiirtomaksut kasvoivat niin suuriksi, että ne muodostivat rasitteen solmun käyttäjille. Etsiessään ratkaisua, joka lievittäisi näitä taloudellisia paineita säilyttäen silti tehokkuuden ja luotettavuuden, Mysten Labs, Sui-verkon jäntevä voima, etsi vaihtoehtoja.

Cloudflaren R2 nousi pelintekijäksi Sui-verkolle. Sen houkutteleva hinnoittelumalli, jossa ei ole ulostulomaksuja, helpotti merkittävästi solmun käyttäjien taloudellista rasitetta vedosten noutamisessa. Hyödyntääkseen R2:n kyvykkyyksiä, Mysten Labs esitteli useita innovaatioita, kuten yksinkertaiset objektivaraston operaatioiden abstraktiot. Nämä parannukset mahdollistavat käyttäjille vaivattoman vaihdon allekirjoitettujen ja allekirjoittamattomien objektivaraston toimenpiteiden toteutten välillä. Lisäksi Mysten Labs kehitti räätälöidyn indeksitiedoston voittaakseen rajoituksen listata objekteja Cloudflaren R2-ämppärissä ilman tunnistautumista. Nämä strategiset liikkeet ovat parantaneet käyttäjäkokemusta huomattavasti ylläpitäen Sui-verkon luotettavuutta ja skaalautuvuutta.

Sui-verkon tilannevedoksen tallennuksen siirto Cloudflaren R2:een heijastaa sen sitoutumista innovaatioon ja skaalautuvuuteen. Kustannusten alentamisen ja suorituskyvyn parantamisen myötä Sui on hyvin asemassa houkutellakseen enemmän kehittäjiä ja käyttäjiä vahvistaen asemaansa lohkoketjuteknologioiden kilpailullisessa maisemassa. Lisäksi tämä siirto esittelee mahdollisuudet siihen, miten lohkoketjuverkot voivat hyödyntää pilvitallennusratkaisuja uusilla tavoilla, luoden ennakkotapauksen tuleville edistysaskelille alalla.

Sui-verkon jatkaessa kehittymistään sen keskittyessä edistyksellisten teknologioiden hyödyntämiseen, kuten Cloudflaren R2, osoittaa laajempaa suuntausta lohkoketjualalla tehokkuuden, käyttäjäystävällisyyden ja kustannustehokkuuden suuntaan. Tämä strateginen siirto merkitsee merkittävää edistystä lohkoketjun tallennusratkaisuissa asettaen uuden standardin lohkoketjuinnovaatiolle. Sui-verkon matka, AWS S3:sta Cloudflaren R2:een, toimii todistuksena lohkoketjuteknologian dynaamisesta luonteesta ja jatkuvasta pyrkimyksestä kehitykseen.

UKK:

1. Mitä tallennusratkaisua Sui-verkosto käytti aiemmin?
Sui-verkosto käytti aiemmin Amazon Web Servicesin (AWS) S3:sta tallennustarpeisiinsa.

2. Miksi Sui-verkosto päätti siirtää tilannevedoksensa tallennusta?
Verkoston tilannevedokset kasvoivat eksponentiaalisesti, mikä johti kalliisiin ja tehottomiin latausprosesseihin. AWS S3:n aiheuttamat datansiirtomaksut olivat rasitteena solmun käyttäjille. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Sui-verkosto etsi vaihtoehtoista ratkaisua.

3. Mihin tallennusratkaisuun Sui-verkosto siirtyi?
Sui-verkosto siirsi tilannevedoksensa tallennuksen Cloudflaren R2:een.

4. Mitä etuja Cloudflaren R2 tarjoaa Sui-verkolle?
Cloudflaren R2 tarjoaa houkuttelevan hinnoittelumallin nollilla ulostulomaksuilla, mikä vähentää merkittävästi solmun käyttäjien taloudellista taakkaa vedosten noudossa.

5. Mitä innovaatioita Mysten Labs esitteli hyödyntääkseen Cloudflaren R2:n kyvykkyyksiä?
Mysten Labs esitteli yksinkertaisia objektivaraston operaatioiden abstraktioita, jotka mahdollistavat käyttäjien vaivattoman vaihdon allekirjoitettujen ja allekirjoittamattomien toteutusten välillä. He kehittivät myös räätälöidyn indeksitiedoston voittaakseen rajoituksen objektien listauksessa Cloudflaren R2-ämppärissä ilman tunnistautumista.

6. Mitä Sui-verkon tilannevedoksen tallennuksen siirto Cloudflaren R2:een edustaa?
Siirto edustaa Sui-verkon sitoutumista innovaatioon ja skaalautuvuuteen. Se vähentää kustannuksia, parantaa suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta, asemoi Sui:n kilpailukykyiseksi toimijaksi lohkoketjuteknologiamaisemassa.

7. Minkä suuntauksen Sui-verkon siirto edustaa lohkoketjualalla?
Siirto edustaa laajempaa suuntausta lohkoketjualalla tehokkuuden, käyttäjäystävällisyyden ja kustannustehokkuuden suuntaan. Se esittelee lohkoketjuverkkojen mahdollisuuden hyödyntää pilvitallennusratkaisuja tulevia kehitysaskeleita varten.

Avaintermit:

– Lohkoketjuteknologia: Hajautettu ja jaettu kirjanpitojärjestelmä, joka mahdollistaa useiden osapuolten ylläpitää ja päivittää tietueita turvallisella ja läpinäkyvällisellä tavalla.

– Sui-verkosto: Viittaa tiettyyn lohkoketjuverkkoon, joka on siirtänyt tilannevedoksensa tallennuksen Cloudflaren R2:een.

– AWS S3 (Amazon Web Servicesin S3): Amazon Web Servicesin tarjoama skaalautuva pilvitallennuspalvelu.

– Cloudflaren R2: Cloudflaren tarjoama tallennusratkaisu, joka valittiin Sui-verkon vaihtoehdoksi AWS S3:lle.

Liittyvät linkit:

Cloudflare
Amazon S3

Privacy policy
Contact