Vallankumouksellistaminen hyvinvointiavun välityksellä innovatiivisten tekoälyjärjestelmien kautta

Peräänantamattoman pyrkimyksen lisätä hyvinvoinnin tarjontaa, paikallinen hallitus Busanissa on valittu toteuttavaksi virastoksi edistykselliseen pilottihankkeeseen, jonka tavoitteena on hyödyntää tekoälyteknologiaa väestöryhmien tunnistamiseen, joita palvellaan riittämättömästi.

Projektissa käytetään tekoälyalgoritmeja ja suurten tietomäärien analysointia, ja se keskittyy välittömien alkukäyntien suorittamiseen ja nousevien hyvinvointitarpeiden käsittelemiseen esimerkiksi kriisihälytyssovelluksen avulla. Tämä innovatiivinen lähestymistapa muodostaa merkittävän askeleen hyvinvointilöytöprosessien virtaviivaistamisessa.

Oltuaan mukana hankkeen alkuvaiheessa aiemmin tänä vuonna paikallishallitus on aktiivisesti hienosäätänyt strategioitaan hyvinvointikuurojen paljastamiseksi huhtikuusta lähtien. Valittuna virastona toiseen vaiheeseen toteuttamista varten hallitus aikoo jatkaa ja laajentaa ponnistelujaan tästä kuukaudesta alkaen.

Tekoälyohjatut alkukäynnit sisältävät ennakkoviestien lähettämistä tekstiviesteinä yksilöille ennen interaktiivisen tekoälyvoiman puhelinjärjestelmän käyttöä konsultaatioprosessissa. Konsultaatiot etenevät vaiheittain, kuten henkilöllisyyden varmennus, kriisin arviointi, tarpeiden analysointi ja pätevyyden määrittäminen syvällistä neuvontaa varten.

Korostaen tämän aloitteen tärkeyttä paikallinen virkamies korosti kasvavaa kysyntää hyvinvointipalveluille yksinasuvien ja ikääntyvien väestöjen nousun kaltaisten trendien keskellä. Tunnistamalla tehokkaasti vaarassa olevat kotitaloudet ja tehostamalla hyvinvointineuvonnan ponnisteluja tavoitteena on luoda vahva turvaverkko yhteisölle.

Privacy policy
Contact