غول برتر بزرگ تایوانی تایوان TSMC عملکرد مالی را بیش از انتظارات ارائه کرد

شرکت ساخت تراشه تایوان (TSMC)، بزرگترین سازنده تراشه در تایوان، در اولین سه ماهه سال 2023 افزایش قابل توجهی در درآمد و سود گزارش داد، که پیش بینی های آنالیزها را بیشتر کرده است. این رشد مالی بیشتراز همه به دلیل تقاضای قوی برای تراشه های پیشرفته، از جمله آنهایی که در برنامه های هوش مصنوعی (AI) استفاده می‌شوند، است.

درآمدهای TSMC در اولین سه ماهه سال 2023 نسبت به سال گذشته 16.5 درصد افزایش یافت و به 5.9264 میلیارد دلار تایوانی (حدود 18.87 میلیارد دلار آمریکایی) رسید. این در حالی است که پیش بینی های آنالیزها انجام شده توسط گروه بورس لندن (LSEG)، درآمدی به مقدار 5.8294 میلیارد دلار تایوانی پیش بینی کرده بود.

به طور مشابه، سود خالص برای این دوره 8.9 درصد رشد نشان داده و به 2.2549 میلیارد دلار تایوانی رسید، که دوباره تجاوز به پیش‌بینی شده 2.1359 میلیارد دلار تایوانی توسط LSEG شد.

قبلاً شرکت تصور می کرد که درآمد فصلی آن در محدوده 18 تا 18.8 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود. به عنوان بزرگترین تولیدکننده تراشه های پیشرفته در جهان، TSMC تراشه ها را برای چندین شرکت بزرگ مانند Apple Inc. و NVIDIA Corporation فراهم می کند.

Privacy policy
Contact