Lenovo käivitab tehisintellekti juhitud küberturvalisuse teenuse ettevõtte jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Lenovo tutvustab CRaaS-i ettevõtete kaitse tugevdamiseks
Lenovo on hiljuti esitlenud uuenduslikku küberkaitseteenust Cyber Resiliency as a Service (CRaaS), mis kasutab tehisintellekti (AI) võimu ettevõtete kaitse tugevdamiseks küberohtude vastu. Teenus suurendab seadmete, kasutajakeskkondade, rakenduste, andmete, võrkude ja pilveteenuste ohutust, ühendades Lenovo seadme telemetrilised andmed Microsofti turvatarkvara komplektiga.

Paremat nähtavust ja kontrolli küberkaitseks
Lenovo AI-ga juhitud rutiinid sisaldavad mitmekihilist kaitset, pakkudes ettevõtetele paremat nähtavust ja kontrolli nende küberkaitsestrateegiate üle. CRaaS lahendus lihtsustab avastamise, reageerimise ja taastamise protsesse küberkorünnakute korral, tagades, et ettevõtte tegevus saaks jätkuda minimaalsete katkestustega.

Üks peamisi murekohti ettevõtetele digitaalses ajastul
Kuna töökeskkond jätkab arengut hübriidmudeli suunas, mida iseloomustab tehisintellekti suurem kasutuselevõtt ja üha kasvav andmete ja seadmete maht, tõuseb küberkaitse ettevõtte juhtide kriitilise murekohana esile. Hiljutine Lenovo globaalne uuring näitas, et üle poole teabehaldusametnikudest (CIO-d) peavad küberkaitset prioriteediks ning 65% näevad andmekaitset ja turvahaldust olulise väljakutsena.

IT halduse lihtsustamine ja kulude vähendamine
Lenovo CRaaS haldatava teenuse aspekt lubab suurendada tootlikkust ja lihtsustada operatsioone, vabastades IT personali keerulistest ja aeganõudvatest ülesannetest. See integreeritud kaitse lähenemine ületab ettevõtetel sageli esineva väljakutse, kuidas kokku õmmelda erinevaid turvatööriistu, pakkudes terviklikku küberkaitseteenust, mida juhivad tööstuse eksperdid, kasutades parimaid tavasid. See holistiline lähenemine tagab mitte ainult jätkuva kaubandusliku kaitse, vaid vähendab ka üldkulusid, eesmärgiga pakkuda ettevõtetele vajalikku kindlustunnet tänapäeva ohutusmaastikul.

Kui soovite saada rohkem teavet ettevõtte ja selle teenuste kohta, külastage Lenovo ametlikku veebisaiti:

Lenovo

Privacy policy
Contact