Νέα Πρωτοβουλία Ξεκινά για τη Χαραυγή της Προαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της τεχνολογίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), ο Επιμελητής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επίσημα εγκαινιαστεί στην Βαρσοβία. Ιδρυμένο από τον Tomasz Snażyk, που είναι επί του παρόντος πρόεδρος του Ίδρυματος Startup Poland, ο οργανισμός στοχεύει να προωθήσει την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την περιοχή της ΚΑΕ. Ο επιμελητής συγκεντρώνει startups, εταιρίες, οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που είναι αφιερωμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη στην Πολωνία, με φιλοδοξίες να επεκτείνει την επιρροή του σε ολόκληρη την περιοχή της ΚΑΕ.

Privacy policy
Contact