Επαναστατική τεχνολογία “Ψηφιακού Διδίου” για τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος στην Ισπανία

Το Ινστιτούτο Murcian για την Αγροτική και Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (IMIDA) της Ισπανίας ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο στάδιο του καινοτόμου συστήματος “Digital Twin”. Αυτό το προηγμένο έργο στοχεύει στην προστασία του Mar Menor, μιας μοναδικής αλμυρής λιμνοθάλασσας, προβλέποντας περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως επίπεδα οξυγόνου και συγκέντρωση χλωροφύλλης εν μέσω μίας εβδομάδας. Χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και τεχνητή νοημοσύνη, το έργο ενσωματώνει περίπου 20 εκατομμύρια σημεία δεδομένων για να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα.

Η επόμενη φάση έχει ως στόχο την ενοποίηση διαφόρων μοντέλων για να εξετάσει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πρόβλεψη των υδρολογικών κύκλων που επηρεάζουν το Mar Menor. Ο Juan María Vázquez, ο περιφερειακός υπουργός για το Περιβάλλον, τις Πανεπιστημιακές Μελέτες, την Έρευνα και το Mar Menor, τόνισε τη σημασία αυτού του εργαλείου στην πρόβλεψη των ευαίσθητων ισορροπιών της φύσης της περιοχής.

Το σύστημα “Digital Twin” βασίζεται σε περιεκτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το 2016, συμπεριλαμβανομένων υψηλής ανάλυσης εικόνων δορυφόρων και πολυπαραμετρικών οκεανογραφικών αισθητήρων. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που παρακολουθούνται είναι το διαλυμένο οξυγόνο, η χλωροφύλλη, η αλμύρα, η θερμοκρασία και η θολούρα. Καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει την έκρηξη υδάτων ή DANA, τον απώλεια εδάφους και την εξάπλωση ρύπων, αυτό το εργαλείο είναι ανεκτίμητο για την πρόβλεψη απειλών τόσο για το Mar Menor όσο και για την ποσότητα του Quaternary του πεδίου της Cartagena.

Εκτός από τις αναλυτικές δυνατότητές του, το σύστημα “Digital Twin” περιλαμβάνει ένα υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής λεκάνης απορροής, λαμβάνοντας υπόψη κτίρια και τοπογραφία του εδάφους.

Με επένδυση κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ στο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, το IMIDA κινείται προς ένα μέλλον όπου η τεχνολογία συναντά την περιβαλλοντική προστασία με σκοπό τη διατήρηση ενός από τα πιο πολύτιμα φυσικά θαύματα της Ισπανίας.

Privacy policy
Contact