Dorwać Trolla.

Dorwać Trolla.

Finał III Edycji konkursu – „CYBERPRZEMOC – JAK SIĘ JEJ PRZECIWSTAWIĆ”
 
Prace plastyczne dzieci i młodzieży traktujące o cyberprzemocy zostały zaprezentowane w sali kina Światowid. To tam, odbyła się III Edycja konkursu „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić”. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Elblągu, Urząd Miejski oraz Zespół Szkół Technicznych w Elblągu. Laureatami zostali uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Elbląga.

Wszystkie prace dotyczyły przemocy internetowej, której może doświadczyć każdy, jednak twórcy skupili się głównie na rówieśnikach, a więc na młodzieży gimnazjalnej. Finał konkursu to także czas na podsumowanie badań dotyczących diagnozy stanu bezpieczeństwa uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych, które przedstawiła Hanna Mierzejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

 

 

Wynika z nich, że aż 39% badanych było ofiarami przemocy. Najczęstsze formy przemocy w elbląskich gimnazjach to poniżanie (36%) i ośmieszanie (38%). Aż 34% badanych przyznało się do rozsyłania kompromitujących filmików. Na pytanie – czy byłeś obiektem zdjęć i filmików wbrew swojej woli? – 38% badanych odpowiedziało – tak. Dyrektor podkreśliła, że najbardziej daje do zastanowienia sytuacja, w której 58% ankietowanych nie szukało u nikogo pomocy, w tym również u nauczycieli.
Kolejnym prelegentem była Marzena Szlitter, psycholog SP Nr 15, która przedstawiła mechanizmy związane z powstawaniem cyberprzemocy, w tym motywacje do stosowania cyberprzemocy przez młodych ludzi oraz doświadczenia przemocy rówieśniczej w życiu dziecka.

 


Podsumowanie konkursu było także okazją do omówienia zagadnień prawnych odpowiedzialności osób nieletnich, które przybliżył podinspektor Marek Cieślak z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Policjant mówił o umyślności działania nieletnich sprawców przemocy, a także odpowiedzialności prawnej w związku z przemocą rówieśniczą, którą  ponoszą również rodzice lub opiekunowie prawni, na gruncie prawa karnego, prawa cywilnego jak i prawa administracyjnego.

Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg, a wśród nagród ufundowanych przez Departament Edukacji Sportu i Turystyki znalazły się m.in. tablety. Nagrody laureatom wręczyli Małgorzata Sowicka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, Hanna Mierzejewska, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, inspektor Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu.

CYBERPRZEMOC
Nazwiska nagrodzonych w konkursie

Lp.
Imię i nazwisko ucznia
Szkoła
1
2
Matylda Domżał
Aleksandra Szarłat
Szkoła Podstawowa Nr 21
3
Klaudia Juśko
Szkoła Podstawowa Nr 19
4
5
6
Anna Chrościcka
Igor Kaźmierczak
Magdalena Puzio
Szkoła Podstawowa nr 12
7
Kornelia Piotrowska
Szkoła Podstawowa Nr 15
8
Justyna Kanownik
Gimnazjum Nr 4
9
Praca zbiorowa:
Laura Baran
Paweł Cywiński
Jerzy Kowalski
Patrycja Kubera
Weronika Ulężałka
Szkoła Podstawowa Nr 14
10
Praca zbiorowa:
Vesna Majczyna
Kamila Ołdakowska
Izabela Tyfert
Weronika Szpakowska
Nikola Prokurat
Aleksandra Gross

Szkoła Podstawowa Nr 9

Jakub Sawicki, Zespół Prasowy KMP w Elblągu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.