Europa-Kommissionen står fast på inddragelse af private sektor i international AI-traktat

Europa-Kommissionen står fast mod et forsøg ledet af USA på at undtage den private sektor fra verdens første internationale traktat om kunstig intelligens (AI). Mens man søger at harmonisere med EU’s AI-lov, forbereder Kommissionen sig på at gå imod denne foreslåede undtagelse. Traktaten, kaldet Rammeaftalen om AI, Menneskerettigheder, Demokrati og Retssikkerhed, udvikles i øjeblikket af Komiteen om Kunstig Intelligens, et organ under Europarådets.

Privacy policy
Contact