Angeion Group samarbejder med ClaimScore om at revolutionere bedrageridetektion i gruppesøgningsskikkelser.

Angeion Group, en frontløber inden for løsninger til class action settlements, har slået pjalterne sammen med ClaimScore, en førende udbyder af AI-drevet claim validation software. Gennem dette strategiske partnerskab vil AngeionAffirm, Angeions topmoderne bedrageridetektionssystem, blive styrket med ClaimScores proprietære scoring-, monitorerings- og rapporteringssoftware.

AngeionAffirm, udviklet af Angeion Group, udnytter dyb maskinlæring og AI-teknologier til at udtrække værdifulde indsigter fra ti års værd af claims data. ClaimScore, derimod, benytter AI-baserede algoritmer og sofistikeret cloud-arkitektur til at levere realtids claim validation ved hjælp af sit proprietære scoringssystem. Samarbejdet mellem AngeionAffirm og ClaimScore vil blive faciliteret af ClaimScores nyligt frigivne API. Med deres kombinerede ekspertise inden for bedrageridetektion og integrationen af Angeions claims data med ClaimScores topmoderne softwarearkitektur vil class action settlements opleve en markant fremskridt i bekæmpelsen af bedrageri.

Dette strategiske partnerskab mellem Angeion og ClaimScore blev cementeret under deres fælles bestræbelse på at identificere bedrageri i sagen Jimenez mod Artsana USA, Inc. Efter en omhyggelig gennemgang blev der påvist cirka 8,9 millioner bedrageri-claims ud af 9 millioner indsendte claims. Det succesfulde samarbejde mellem ClaimScore og Angeion resulterede i betydelige omkostningsbesparelser for settlementsprocessen, hvilket sikrer, at kun valide klager modtager deres retmæssige del af settlementsprovenuet.

Christopher Chorba fra Gibson Dunn, en anerkendt forsvarsrådgiver ved store class actions, roste partnerskabet mellem Angeion og ClaimScore og fremhævede deres ekspertise i at tackle teknologisk bedrageri, der er udbredt i nylige sager. De teknologier, som de to virksomheder tilbyder i fællesskab, vil ifølge Chorba tilbyde næste generation af claim validation og anti-bedrageri services og dermed anbefales til fremtidige sager.

Den prominente advokat for sagsøgere, Charles Schaffer fra Levin Sedran and Berman, LLP, roste Angeion Group og AngeionAffirm for deres afgørende rolle i at identificere og rette op på bedrageriske indsendelser i forskellige settlements. Schaffer anerkendte deres uovertrufne teknologi, historiske claims data og evne til at afsløre bedrageri og udtrykte spænding over, hvordan dette strategiske partnerskab yderligere ville styrke deres exceptionelle produkttilbud.

CEO og præsident for Angeion Group, Steven Weisbrot, udtrykte optimisme vedrørende partnerskabet og understregede dets forpligtelse til at bekæmpe bedrageri, samtidig med at effektiviteten og effektiviteten af bedrageridetektionsbestræbelserne øges. Robert Gallo, CEO for ClaimScore, gentog disse følelser og understregede Angeion Groups lederskab inden for class action administration og deres stolte valg af ClaimScores software til at levere en effektiv og gennemsigtig løsning på det voksende problem med bedrageri i class settlements.

Med dette revolutionerende partnerskab vil Angeion Group og ClaimScore revolutionere bedrageridetektion i class action settlements og dermed sikre bedre beskyttelse af klager og sikre integriteten af settlementsprocessen.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvem har Angeion Group indgået partnerskab med for at forbedre sit bedrageridetektionssystem?
Angeion Group har indgået partnerskab med ClaimScore, en førende udbyder af AI-drevet claim validation software, for at styrke sit bedrageridetektionssystem.

2. Hvad er AngeionAffirm, og hvilke teknologier bruger den?
AngeionAffirm, udviklet af Angeion Group, er et topmoderne bedrageridetektionssystem, der udnytter dyb maskinlæring og AI-teknologier til at udtrække værdifulde indsigter fra ti års værd af claims data.

3. Hvad tilbyder ClaimScores software til realtids claim validation?
ClaimScores software benytter AI-baserede algoritmer og sofistikeret cloud-arkitektur til at levere realtids claim validation ved hjælp af sit proprietære scoringssystem.

4. Hvordan vil partnerskabet mellem AngeionAffirm og ClaimScore fremskynde bekæmpelsen af bedrageri?
Ved at integrere Angeions claims data med ClaimScores topmoderne softwarearkitektur vil partnerskabet markant fremme bedrageridetektion i class action settlements.

5. Hvor mange bedrageri-claims blev påvist i sagen Jimenez mod Artsana USA, Inc.?
Cirka 8,9 millioner bedrageri-claims blev påvist ud af 9 millioner indsendte claims i sagen Jimenez mod Artsana USA, Inc. gennem samarbejdet mellem ClaimScore og Angeion.

6. Hvad bragte partnerskabet til settlementsprocessen?
Det succesfulde samarbejde mellem ClaimScore og Angeion resulterede i betydelige omkostningsbesparelser for settlementsprocessen, hvilket sikrer, at kun valide klager modtager deres retmæssige del af settlementsprovenuet.

7. Hvem roste partnerskabet mellem Angeion og ClaimScore?
Christopher Chorba fra Gibson Dunn, en anerkendt forsvarsrådgiver ved store class actions, roste partnerskabet for at tackle teknologisk bedrageri, tilbyde næste generation af claim validation og anti-bedrageri services.

8. Hvem roste Angeion Group og AngeionAffirm for at identificere bedrageriske indsendelser?
Den prominente advokat for sagsøgere, Charles Schaffer fra Levin Sedran and Berman, LLP, roste Angeion Group og AngeionAffirm for deres afgørende rolle i at identificere og rette op på bedrageriske indsendelser i forskellige settlements.

9. Hvad fremhævede CEO’en for Angeion Group om partnerskabet?
Steven Weisbrot, CEO og præsident for Angeion Group, udtrykte optimisme om partnerskabets forpligtelse til at bekæmpe bedrageri og øge effektiviteten og effektiviteten af bedrageridetektionsbestræbelserne.

10. Hvordan vil partnerskabet revolutionere bedrageridetektion i class action settlements?
Det revolutionerende partnerskab mellem Angeion Group og ClaimScore vil give bedre beskyttelse for klagerne og sikre integriteten af settlementsprocessen ved at revolutionere bedrageridetektion i class action settlements.

Definitioner:

1. Angeion Group: En frontløber inden for løsninger til class action settlements, der yder ekspertise inden for bedrageridetektion og claim administration.
2. ClaimScore: En førende udbyder af AI-drevet claim validation software, der tilbyder realtids claim validation gennem sit proprietære scoringssystem.
3. AngeionAffirm: Et topmoderne bedrageridetektionssystem udviklet af Angeion Group, der benytter dyb maskinlæring og AI-teknologier til at udtrække indsigter fra claims data.

Relaterede links:
1. Angeion Group
2. ClaimScore

Privacy policy
Contact