IBM investuje do budoucnosti AI v Irsku se 800 novými pracovními místy.

IBM rozšiřuje svou pracovní sílu v Irsku v reakci na pokroky v oblasti technologií umělé inteligence

V kroku, který má posílit špičkovou softwarovou krajinu v Irsku, oznámila společnost IBM plány zaměstnat až 800 dalších zaměstnanců. Tato expanze, jak avizuje irská vládní Agentura pro průmyslový rozvoj, představuje největší nárůst zaměstnanosti u nadnárodní společnosti v zemi v tomto roce.

Jako jeden z největších nadnárodních zaměstnavatelů v Irsku, IBM v současnosti disponuje týmem přibližně 3 000 jednotlivců. S tímto významným náborovým záměrem si společnost předsevzala posílit své úkoly ve výzkumu a vývoji, digitálních prodejích a konzultačních službách.

Irsko za poslední dekádu zaznamenalo podstatný nárůst nadnárodních společností, což efektivně zdvojnásobilo mezinárodní pracovní síly a nyní představuje zhruba 11 % celkového irského pracovního trhu. Nicméně, loňský rok přinesl mírný pokles zaměstnanosti o 0,3 %, což znamená první pokles od roku 2009.

Michael Rohan, vedoucí Agentury pro průmyslový rozvoj, zdůraznil důležitost nových pracovních míst ve zvyšování odbornosti Irska v klíčových odvětvích růstu, jako je cloudové počítání, umělá inteligence, kvantové počítání a kybernetická bezpečnost. To nakonec posílí Irskeko vysokotechnologické ekosystémy, sloužící jako základ pro budoucí inovace a pokroky průmyslu.

Závazek společnosti IBM k umělé inteligenci a tvorbě pracovních míst v Irsku

Oznámení společnosti IBM o vytvoření 800 nových pracovních míst v Irsku představuje silný hlasovací důvěru ve prospěch země jako vedoucího technologického centra v Evropě. S globálním tlakem k digitální transformaci se očekává, že pozice se zaměří na oblasti emergentní technologie vyžadující vysoce kvalifikované profesionály, jako je umělá inteligence (AI), cloudové počítání a kybernetická bezpečnost. Nicméně, s takovým podnikem jsou spojeny několik důležitých otázek a výzev.

Otázky a odpovědi:

Q1: Proč si IBM vybrala Irsko pro tuto expanzi?
A1: Irsko nabízí konkurenční kombinaci dobře vzdělané pracovní síly, atraktivní daňovou sazbu pro firmy a silný existující shluk high-tech společností. Tyto faktory vytvářejí dynamické prostředí příznivé pro inovace a spolupráci v technologickém sektoru.

Q2: Jaký může mít toto dopad na irskou ekonomiku?
A2: Vytvoření 800 vysoce kvalitních pracovních míst se očekává, že pozitivně přispěje k irské ekonomice snížením nezaměstnanosti, zvýšením daňových příjmů a podporou pokroků v rámci několika technologických oblastí.

Klíčové výzvy a kontroverzní aspekty:

Dovednosti a nabídka talentů: S expanzí společnosti IBM a dalších nadnárodních podniků může být náročné najít dostatek kvalifikovaného personálu k obsazení vysoce specializovaných rolí. Mohl by nastat potřeba zvýšení programů vzdělávání a školení v Irsku, aby vyhověly rostoucí poptávce po kvalifikovaných technologech.

Náklady na život a infrastruktura: Přítok vysoko placených zaměstnání v oblasti technologií by mohl zhoršit problémy jako jsou stoupající ceny bydlení, náklady na živobytí a tlak na infrastrukturu, s možným dopadem na ekonomické nerovnosti.

Firemní vliv: Někteří se mohou obávat vlivu a kontroly, kterou mohou nadnárodní společnosti vyvíjet na místní ekonomiky a politiku, zejména když se stávají významnými zaměstnavateli a hnacími silami inovací.

Výhody a nevýhody:

Výhody:
– Vytváření pracovních míst vede k ekonomickému růstu a více příležitostem pro místní pracovní sílu.
– Posílení statusu Irska jako globálního lídra v technologii a inovačního centra.
– Potenciál pro přenos znalostí a zvýšení spolupráce mezi IBM a místními subjekty, posilujíc Irske technologické ekosystémy.

Nevýhody:
– Riziko nedostatku talenty, pokud místní vzdělávací systém nedokáže držet krok s poptávkou po specializovaných dovednostech.
– Zvýšené životní náklady a tlak na veřejné služby, které se možná nebudou zvyšovat úměrně s pracovní silou.
– Obavy o ekonomickou sílu a vliv, který mají nadnárodní společnosti na místní politiku a ekonomické priority.

Pro ty, kdo jsou o téma zainteresováni, lze najít související informace na oficiálních webových stránkách společnosti IBM IBM nebo na oficiálních stránkách Agentury pro průmyslový rozvoj irské vlády IDA Ireland. Je důležité zajistit, aby návštěvní URL byla platná a informace získány z důvěryhodných zdrojů.

Privacy policy
Contact