Dom

Na pograniczu Gdańska i Sopotu stoi hala Ergo Arena, która od wczoraj jest centrum sprzedaży trójmiejskich deweloperów. Jak zawsze w Trójmieście widzimy targi na najwyższym światowym poziomie, które targom w Poznaniu czy Hanowerze ustępują jedynie kubaturą hal wystawienniczych.

Kolorowy zawrót głowy to stan umysłu, w który łatwo wybierając miejsce, gdzie chcemy żyć. W hali zabrakło jednak firm z Elbląga, co dziwi. Większość inwestycji w naszym mieście przygotowywana jest z myślą o młodych mieszkańcach Gdańska, którzy zarabiają o wiele lepiej niż mieszkańcy naszego miasta a dzięki nowej S-7 dojadą do Elbląga, szybciej, niż przebiją się przez zatłoczone śródmieście, czy główne arterie trójmiasta od lat nieumiejące skanalizować całego ruchu kołowego.

 

 

Poseł Jerzy Wilk o sprawie z którą zwrócili się do niego mieszkańcy. Pięć minut opowieści o wymiarze podatków i opłat lokalnych. Do tematu wrócimy bo jest szalenie interesujący – dotyczy kieszeni wielu Elblążan.

 

Jest szansa, że kolejne dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych zostaną przebudowane. Mowa o  przejściach w ciągu Al. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia. Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek  o dofinansowanie do „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na wykonanie w tych miejscach aktywnych przejść dla pieszych.

– Nasz  wniosek został już pozytywnie oceniony przez Pana Wojewodę i zarekomendowany do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki. Przebudowa tych newralgicznych miejsc z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych. Przypomnę, że w ubiegłym roku z tego programu pozyskaliśmy środki na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ul. Nowowiejskiej i ul. Bema – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Oba przejścia dla pieszych wyposażone mają zostać  w tzw. kocie oczka oraz pomalowane w technologii grubowarstwowej na kolor biało-czerwony. Podobnie, jak zrealizowane w 2018 r. przejścia w ul. Nowowiejskiej i ul. Bema,  posiadać będą inteligentny system identyfikacji pieszego, który aktywuje do świecenia najezdniowe punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED wówczas, gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia i emituje sygnał, dopóki pieszy znajduje się na przejściu. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 125 tys. złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

 

Przed nami jeszcze niecałe dwa tygodnie, aby wybrać swoje ulubione drzewo w konkursie
Europejskie Drzewo Roku 2019. W tegorocznej edycji plebiscytu bierze udział 15 krajów z
całej Europy. Polskim kandydatem do tego zaszczytnego tytułu jest Klęczące drzewo z
Krasnegostawu w woj. lubelskim, które wygrało polską edycję konkursu organizowanego
przez Klub Gaja. Wesprzyjmy polskie drzewo!

Głosujmy na polskiego kandydata! Klęczące drzewo z Krasnegostawu w woj. lubelskim zdobyło już ponad
8 tysięcy głosów internautów. Teraz zajmuje 11. miejsce. Wesprzyjmy to niezwykle waleczne drzewo i
zagłosujmy na niego! Jeszcze kilkanaście lat temu ten klon jesionolistny rosnący na rynku w
Krasnymstawie miał zostać wycięty jako „nieestetyczny i zdeformowany”. Spotkało się to ze
zdecydowanym sprzeciwem społecznym, dzięki czemu drzewo zostało uratowane. Dziś jest symbolem
miasta, a w 2018 roku zdobyło tytuł Drzewa Roku w konkursie Klubu Gaja. Końcem lutego, dzięki
Państwa głosom, może zwyciężyć po raz drugi i zdobyć tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2019!

Zagłosować można na stronie https://www.treeoftheyear.org/home . Zagłosuj na polskie drzewo!

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Rekrutacja skierowana jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2019/2020 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2016-2013. Dzieci urodzone w roku 2017, które ukończyły 2,5 roku będą przyjmowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli od dnia 1 września 2019 r., pod warunkiem posiadania miejsc wolnych.

Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata, przy wsparciu systemu elektronicznego www.eped.pl.:

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są na rok szkolny 2019/2020 na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie wychowania przedszkolnego.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2019 r.

  • Zapisanie dziecka/kandydata po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego. Naboru na wolne miejsca dokonuje się w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora jednostki.
    Wypełnienie wniosku elektronicznie bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru

Kryteria ustawowe
Jeżeli liczba kandydatów do danej jednostki wychowania przedszkolnego spełniających kryterium zamieszkania na terenie Miasta Elbląga jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. Na tym etapie pod uwagę brane są łącznie kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Kryteria wraz z dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia przedstawia poniższa tabela:

TABELA 1

Kryteria lokalne przyjęte uchwałą nr XXV/481/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dana jednostka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami to zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przeprowadza się drugi etap postępowania, w którym pod uwagę brane są kryteria określone przez organ prowadzący.

• Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

TABELA 2

  • Kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg:

TABELA 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szk. 2019/2020

TABELA 4

 

 

W czwartek, 21 lutego godz. 19:00 Kino Światowid zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Andrzeja Munka, w ramach którego odbędzie się projekcja filmu „Powrót Bena” z Julią Roberts i Lucasem Hedgesem w rolach głównych.

Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.

Reżyseria: Peter Hedges

Obsada: Julia Robert, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones

Produkcja: USA 2018

Czas: 103 min.

Bilety na film można nabyć online lub w kasie Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30. Więcej informacji pod numerem: (55) 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.


 

W nowym roku centrum handlowe Ogrody zaprasza na swoje dobrze już znane cykliczne atrakcje. Od dzisiaj do soboty trwa Jarmark Produktów Regionalnych, a w jedyną handlową niedzielę w tym miesiącu – 27 stycznia – klienci będą mogli zdobyć bony na zakupy.

Jarmark Produktów Regionalnych

W dniach 23-26 stycznia w Ogrodach można się zaopatrzyć w produkty pochodzące z różnych regionów Polski. Na stoiskach dostępne są lokalne wyroby spożywcze, a także wytwory rękodzielniczne i odzież. Można tu znaleźć m.in. ekologiczne sery, wędliny, mięsa, miody, słodycze, dodatki do potraw, a także koszulki, czapki, kapcie i inne artykuły odzieżowe. Jarmark jest czynny w godzinach otwarcia galerii, czyli od 9.00 do 21.00.

Bony za paragony

W ramach cyklicznej akcji odbywającej się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca klienci Ogrodów mogą zdobyć bony kwotowe za swoje zakupy. Wystarczy w godz. 11.00-19.00 na stoisku promocyjnym okazać paragony na kwotę minimum 100 zł w sklepach poza hipermarketem Carrefour lub za minimum 200 zł, gdzie wydatki w hipermarkecie Carrefour to kwota maksymalnie 100 zł. Za każde zgłoszenie paragonów na odpowiednią kwotę klient otrzymuje bon o wartości 20 zł do wydania w wybranych sklepach centrum handlowego Ogrody. Jedna osoba może odebrać nie więcej niż trzy bony. W sumie w niedzielę 27 stycznia będzie czekać ich aż 500! Regulamin promocji będzie dostępny w punkcie promocyjnym w dniu akcji oraz na stronie internetowej centrum.

www.centrumogrody.pl

Tak wyglądała polska wieś tuż po odzyskaniu niepodległości. Niezwykłe zdjęcia z Galicji z 1920 roku

Zdjęcia z albumu pana Wolfganga Wiggersa zrobione zostały około 1920 roku. Wszystkie wykonano w Rohatynie i Kuniuszkach (dzisiejsze Koniuszki w rejonie rohatyńskim) a także w ich okolicach. Tereny te należą dziś do Ukrainy.

Więcej:http://buzz.gazeta.pl/buzz/56,156947,21883762,tak-wygladala-polska-tuz-po-odzyskaniu-niepodleglosci-niezwykla.html


Polska sprzed wieku jaka była ? Czy warto do niej wracać każdy musi zdecydować sam . Ale coś z niej ciągle w nas jest …….

Regionalna Pracownia Digitalizacji w Elblągu realizuje dwuletni projekt, dzięki któremu zdigitalizowane zostaną średniowieczne eksponaty z ośmiu regionalnych muzeów. Powstanie wirtualna kolekcja z terenu Warmii i Mazur.

Projekt „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” uzyskał w tym roku dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” rozpoczęła współpracę z 8 muzeami w województwie – Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, Muzeum Ziemi Braniewskiej, Muzeum w Ostródzie, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

– Łącznie zdigitalizujemy 100 średniowiecznych eksponatów. Szeroki dobór partnerów gwarantuje, że powstanie kolekcja, w której znajdą się obiekty reprezentatywne dla całego województwa – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu, kierownik RPD.

W projekcie zaplanowano również digitalizację dwóch średniowiecznych obiektów architektonicznych – jednego pełniącego funkcję sakralną, drugiego obronną oraz regionalnego symbolu związanego z tą epoką – bab pruskich.

Wszystkie one znajdą się na stronie Regionalnej Pracowni Digitalizacji – cyfrowewm.pl, gdzie już dziś można oglądać ponad 450 zabytkowych obiektów. Dzięki projektowi strona zostanie zmodernizowana, pozwalając jeszcze lepiej wykorzystać możliwości prezentacji zabytków. W projekcie uwzględniono również audiodeskrypcję, czyli specjalny opis zdigitalizowanych obiektów dla osób niewidomych lub słabowidzących, a także grę VR, wykorzystującą cyfrowe kopie eksponatów.

– Projekt jest rozszerzeniem wcześniejszych działań Pracowni, na portalu cyfrowewm.pl ukazanych jest ponad 150 eksponatów z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, dotyczących wikińskiej osady Truso – dodaje Hanna Laska-Kleiszmidt. – W przyszłym roku będziemy się mogli pochwalić bardzo ciekawą, starannie dobraną i bogatą kolekcją średniowiecznych eksponatów z Warmii i Mazur. W połączeniu z walorami edukacyjnymi projektu, pozwoli to na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego województwa w sposób szeroki i wielowątkowy.

Realizacja projektu potrwa do końca 2019 r.

Projekt „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wyŁADnijMY Elbląg – warsztaty


Wiosną 2018 roku Departament Urbanistyki i Architektury UM we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził konkurs plastyczny pod hasłem „wyŁADnijMY Elbląg”. Celem konkursu, zorganizowanego jako szkolne wydarzenie cykliczne, jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej problematyką estetyki przestrzeni publicznej naszego miasta

W związku z drugą edycją konkursu planowaną na pierwszą połowę 2019 roku, organizatorzy konkursu zorganizowali warsztaty dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Elbląga. Warsztaty będą merytorycznym wsparciem dla nauczycieli dzieci, które wezmą udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Edycja ta będzie nosiła tytuł „Rysuję, maluję – odkrywam moje miasto”.

Warsztaty rozpoczną się 20 listopada o godz. 10 na terenie Galerii EL, a następnie uczestnicy przeniosą się do Pracowni Plastycznej Ryt przy ul. Studziennej. Do przeprowadzenia warsztatów zaangażowane zostały osoby posiadające doświadczenie w dziedzinie aktywności plastycznej różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.

Autorką nazwy konkursu wyŁADnijMY Elbląg jest elbląska poetka Dominika Klucznik.


 

Od Redakcji: Ślad na ziemi, jaki pozostawiamy w świecie, to wartość, o której nie pamiętamy, póki nie staniemy w obliczu wieczności. Faraonowie Egiptu zaczynali budować swój grób, już w chwili objęcia władzy, a ich imiona trwają od pięciu tysięcy lat. Grecy wyżej cenili sławę imienia niż życie, a pokazał to Achilles, którego grobu nie zna nikt a którego imie brzmi przez tysiąclecia. Nasi poprzednicy budowali z kamienia i w kamieniu ich imiona spisano. Warto uczuć, pokazywać, przypominać i być może za sto lat w przestrzeni miejskiej pojawią się nazwiska tych, którzy dziś w tym projekcie zaczynają uczestniczyć….

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg dziękują Panu, który uratował nieznajomego grzybiarza w Bażantarni.

W miniony czwartek do biura Nadleśnictwa Elbląg zgłosił się starszy mężczyzna z prośbą o pomoc. Okazało się ze spacerując po Elbląskiej Bażantarni natknął się na grzybiarza (także w podeszłym wieku), który zsunął się do potoku prosto ze ścieżki przy czerwonym szlaku. Po udzieleniu mu pomocy i wyciagnięciu z zimnego potoku, mężczyzna udał się do leśników po pomoc.

Pracownicy nadleśnictwa natychmiast podjęli działania mające na celu zlokalizowanie poszkodowanego. Powiadomiony został leśniczy Leśnictwa Dębica, który po krótkich poszukiwaniach odnalazł poszkodowanego i wezwał pomoc, a po przyjeździe pogotowia pomógł ratownikom przetransportować poszkodowanego i mocno wychłodzonego mężczyznę do karetki.

Dzięki sprawnemu działaniu i szybko przekazanej informacji udało się uratować starszego Pana przed śmiercią z wychłodzenia za co serdecznie dziękujemy.

 

Pamiętajmy, udając się do lasu należy zawsze być odpowiednio przygotowanym. Trzeba być ubranym stosownie do pory roku, mieć naładowany telefon komórkowy, należy powiadomić kogoś bliskiego o kierunku, w którym się udajemy i mieć ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.

 

Bebiko - paczuszka dla malucha

Paczka dla Maluszka

Bebiko po raz kolejny rozdaje darmowe paczuszki dla maluchów. Jeśli macie dziecko od 7 do 12 miesiąca życia to zachęcamy was do zamawiania DARMOWYCH zestawów – kliknij tutaj.

Do wyboru:

Bebiko - paczuszka dla malucha

Bebiko - paczuszki

Wieczorem 16 października 1978 roku z Watykanu do świata dostała się sensacyjna wiadomość. Po śmierci Jana Pawła I, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni, 111 kardynałów na konklawe wybrało arcybiskupa Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II. Po 455 latach nowym papieżem nie był Włoch.

W roku 1978 miałem 12 lat. Dla mojego śp. ojca była to najważniejsza wiadomość zasłyszana w Radiu Wolna Europa.

Nie do uwierzenia, ale oficjalne media rządowe nie ogłosiły jej natychmiast po wyborze-konsternacja władz była ogromna .

Dziś po czterech dekadach wiemy, że Jan Paweł II zmienił oblicze ziemi-nie tylko tej Ziemii . Geopolityka to domena szatana i właśnie Papierz z Polski po raz pierwszy pokazał, że i w tej szatańskiej grze potrafi wygrać Bóg .

Solidarność , Lech Wałesa, Stan Wojenny , Mór Berliński i wielobarwne rewolucje europy środkowej przyszły potem.

Operacja Samum, NATO , Unia Europejska , Smoleńsk , polskie F 16 i Donald Tusk w Radzie Europy — to milowe kamienie w budowaniu polski, w jaki żyjemy, ale bez 16 10 1978 po prostu by ich nie było .

Bircza mała wieś wielkich ludzi. Niemal każdy z nas wie, kim był Achilles i zna relację o 300 Hoplitach, którzy pod dowództwem Leonidasa bronili Grecji przed najazdem spartan. Pamiętamy o Grunwaldzie, Westerplatte , obronie Helu czy polskich lotnikach w Bitwie o Anglię.

W roku 2016 w dniu 11 lipca odbył się festyn Color Fest i nikt z zapytanych wtedy Elblążan nie kojarzył tej daty z Krwawą Niedzielą i zbrodnią Wołyńską. Młodzi ludzie nie tylko nie wiedzieli czym był Wołyń, gorzej nie chcieli tego  wiedzieć.

W sobotę w Elblągu doszła do trzech ważnych rzeczy. Pierwsza z nich to profanacja tablicy czczącej obrońców Birczy, druga to nadanie rondu tej właśnie nazwy, a trzecia to wykonanie przez Jacka Boki testamentu jego ojca, uczestnika walka z bandami UPA .

Można pisać i opowiadać, ale mu dodamy głos bohaterom tego dnia a dokładnie tym którzy o pamięć tamtych dzielnych żołnierzy dbają.

 

Cieszy, że Elbląga wreszcie pamięta o bohaterach obrony kresów-w końcu to nasi ojcowie czy sąsiedzi . Dobrze, że nie dzielimy krwi przelanej za ojczyznę na też prawicową i lewicową, bo była jednako czerwona.

I miejmy nadzieje, że sprawca czynu odpowie za profanacje, jakiej się dopuścił

JUŻ TRZY LATA DZIAŁAJĄ W NASZYM MIEŚCIE

Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu, jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej Misji z siedzibą w Broczynie. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Skupia się m.in. na pomocy osobom bezdomnym oraz uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz niesieniu pomocy ich bliskim.

Elbląski Oddział TC swą działalność zawiązał w mieście w październiku 2015r., choć nieformalnie część jego członków działałała już od 2014r. Jak wspomniano nadrzędnym celem misji jest m.in. zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym, pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, bezdomnym i potrzebującym. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel, otoczenie osób potrzebujących kompleksową opieką, aby ułatwić im powrót do normalnego życia w społeczeństwie.

Praca wolontariuszy polega w szczególności na docieraniu do osób dotkniętych marginalizacją społeczną w środowisku, w jakim żyją (streetworking). Opiera się ona na budowaniu relacji oraz wzbudzaniu motywacji do leczenia poprzez terapię w ośrodku, następnie działania postresocjalizacyjne w hostelu, aż do zapewnienia przyjaznego mikroświata w grupie wsparcia (działalność Coffee House, Punktu Konsultacyjnego, grup samopomocowych, Mini Hostelu i mieszkania treningowego)

Misja realizuje swoje cele poprzez:

– aktywne docieranie do ludzi bezdomnych i uzależnionych w ich własnych środowiskach m.in. na ulicach i dworcach (streetworking). Cotygodniowe spotkania „Coffee House” odbywają się w piątki o godzinie 17:00 na Placu Dworcowym w Elblągu, niezależnie od pogody czy przypadających świąt. Celem działań jest poprawa jakości życia i doprowadzenie do zmiany postawy oraz sposobu myślenia ludzi ulicy oraz pomoc ludziom dotychczas izolowanym, odtrącanym i niezauważanym będącym poza systemem pomocy instytucjonalnej.

prowadzenie Punkt Konsultacyjnego, w którym udzielana jest pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionym, członkom ich rodzin jak również bezdomnym. Świadczenie pomocy jest bezpłatne, ma charakter poradnictwa i doradztwa. Rozmowy odbywają się podczas indywidualnych spotkań na które można przyjść w czasie otwarcia punktu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00 lub w innych, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Od maja br. PK działa w ramach projektu „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjno-doradczego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych oraz potrzebujących” i jest ono realizowane przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg.

– prowadzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia

– kierowanie, dowóz lub zapewnienie dojazdu do ośrodków terapii uzależnień na terenie kraju, jak również wyposażenie podopiecznych w podstawowe rzeczy osobiste oraz te, które służą do utrzymania higieny,

– wsparcie, doradztwo oraz pomoc materialna i duchowa osobom przebywającym w ośrodkach, szpitalach, zakładach karnych,

– pomoc w załatwianiu formalności związanych z ubezpieczeniem, znalezieniem pracy, pomocy lekarskiej, spraw urzędowych itp.

– organizowanie akcji pomocowych dla osób, rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,

– zbiórki odzieży/ wydawanie odzieży,

– dożywianie. Raz w tygodniu wydawanie ciepłej zupy i chleba, kawy oraz herbaty. W zależności od dysponujących zasobów, również wydawanie suchego prowiantu w postaci kanapek lub innych artykułów spożywczych,

– kąpiele, strzyżenie oraz przekazywanie czystej odzieży osobom bezdomnym
i potrzebującym,

– wyprowadzanie z izolacji i alienacji społecznej poprzez udział
w konferencjach, grupach wsparcia, spotkaniach np.: „Dni Nowej Szansy”.

– integrowanie osób wyizolowanych ze społeczeństwa, udział
w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-społecznym np.: koncerty, spektakle, mecze,

– prowadzenie Mini Hostelu, który spełnia funkcję tymczasowego mieszkania dla osób: wychodzących z uzależnienia, będących w trakcie terapii odwykowej przyjeżdżających na przepustki oraz tych, którzy zakończyli terapię, do czasu usamodzielnienia się. Mini Hostel stanowi również bezpieczne miejsce dla pacjentów, którzy po detoksykacji oczekują w kolejce na terapię długoterminową w ośrodku,

– utworzenie mieszkania treningowego, które jest zabezpieczeniem sytuacji mieszkaniowej dla osób wychodzących z bezdomności i uzależnienia, do czasu zamieszkania samodzielnym lokalu,

– kierowanie do placówek i służb pomocowych działających w zakresie pomocy socjalnej,

– współpraca z Aresztem Śledczym w Elblągu oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi
w obszarze problemów społecznych,

– aktywizacja zawodowa poprzez wdrażanie do projektów aktywizujących społecznie i zawodowo,

Szeroko rozwinięte działania organizacji mają charakter uzupełniający wobec ustawowego obowiązku samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i bezdomności. Są odpowiedzią na potrzeby osób marginalizowanych, wykluczonych społecznie m.in. bezdomnych i uzależnionych. Pozwalają na powrót osób dotychczas izolowanych do normalnego życia w społeczeństwie, aktywności zawodowej oraz rozwoju osobistego. Dają poczucie akceptacji, spełnienia oraz uczą wchodzenia w nowe role na poziomie rodziny lub innych gryp społecznych. Pozwalają odkrywać siebie, wyznaczają cele, pomagając w dążeniu do ich realizacji, a tym samym dają realną szansę na zupełnie nowe życie.

Pragnieniem liderów organizacji jest nieustanne niesienie pomocy i wychodzenie naprzeciw potrzebom innych ludzi, okazując im przy tym chrześcijańską miłość, nawet jeśli wydaje się, że zupełnie na to nie zasłużyli. Bezinteresowna pomoc, zaangażowanie, autentyczność, profesjonalizm oraz konsekwencja w działaniu, budzą zaufanie Samorządu Terytorialnego, lokalnej społeczności, jak i tych, do których skierowane jest wsparcie.

Dzięki realizacji opisanych zadań, do najbardziej potrzebujących dociera pomoc materialna, psychologiczna i terapeutyczna. Przede wszystkim jednak, podopieczni TC otrzymują wsparcie duchowe, zrozumienie i zachętę do podjęcia starań o lepsze życie. Z form pomocy, jaką oferuje organizacja korzystają nie tylko osoby z grupy ryzyka wykluczenia społecznego, dotknięci bezdomnością, uzależnieniem, współuzależnieniem, bezrobociem czy chorobami, ale także osoby samotne, poszukujące chrześcijańskich wartości w swoim życiu.

Dzięki oferowanemu wsparciu mogą oni jeszcze powrócić do życia społecznego jako zdrowi mieszkańcy naszego miasta. Udzielenie pomocy uzależnionym oraz otoczenie wsparciem członków ich rodzin zapobiega również dalszemu wykluczeniu społecznemu.

Poprzez działania jakie realizuje organizacja zwiększona została także dostępności pomocy informacyjno-edukacyjnej, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem. Dzięki temu mogą oni uzyskać rzetelne informacje o dostępnych formach terapii w placówkach ambulatoryjnych, stacjonarnych oraz samopomocowych oraz otrzymać pomoc w rozpoczęciu leczenia. Można zatem stwierdzić, że opisane działania organizacji wzmacniają sytuację społeczną i pomagają włączyć do życia osoby dotychczas wykluczone. Tak więc, cel Misji niesie za sobą konkretne, pozytywne zmiany postaw życiowych osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i uzależnionych.

Działaniami prowadzonymi przez „Teen Challenge” Chrześcijańską Misję Społeczną objęte są nie tylko osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone ryzykiem wykluczenia, uzależnione oraz bezdomne kobiety i mężczyźni w różnym wieku, ale także młodzież, zarówno chcąca się uchronić przed uzależnieniem, jak i borykająca się
z problemem uzależnienia.
Oferta jest także dla rodziców i opiekunów, którzy chcą wiedzieć jak zapobiec uzależnieniu swojego dziecka oraz dla tych, którzy chcą pomóc dziecku w związku z jego uzależnieniem lub podejrzeniem uzależnienia. Ze wsparcia organizacji korzystają osoby samotne, starszei niepełnosprawne, również samotne matki z dziećmi i ubogie rodziny. W ramach profilaktyki także młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych.

Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu, jest pierwszą i obecnie jedyną organizacją w mieście, która realizuje swoje cele poprzez realizację kluczowego zadania, jakim jest program „Coffee House” – bezpośrednie docieranie do osób wykluczonych społecznie, bezdomnych i uzależnionych w ich własnych środowiskach ( ulica, dworzec). Działania realizowane są przez cały rok. Podczas cotygodniowych spotkań wydawany jest m.in. ciepły posiłek, zaś po posiłku prowadzone są rozmowy z osobami wykluczonymi społecznie oraz ryzyka wykluczenia, by móc je zachęcić i wdrożyć w dalszą pomoc i pracę nad problemami. Regularne spotkania pozwalają na bliższe poznanie osób wykluczonych oraz problemów z jakimi się borykają. Budowanie relacji opartej na zaufaniu jest niezbędne do dalszej pracy z osobą uzależnioną i/lub bezdomną oraz wdrożenie jej w dalszy system pomocowy w ramach działalności organizacji. Dlatego organizacja traktuje „Coffee House” jako priorytetowe narzędzie w swojej pracy. Na prowadzone spotkania, przychodzi od ok. 50 do 70 osób. Przede wszystkim są to osoby bezdomne, odrzucone, pozostające w problemie alkoholowym, a także wykluczeni z życia społecznego kobiety i mężczyźni w różnym przedziale wiekowym. Wszystkie działania prowadzone przez organizację, począwszy od bezpośredniego kontaktu z osobami bezdomnymi i uzależnionymi (streetworking) po kolejne już opisane, pokazują wiele korzyści płynących z tych form pomocy. Wskazały zakres autentycznych potrzeb osób chcących wyjść z bezdomności i uzależnienia (stąd taki kierunek działań), jak również ich skuteczność.

Największym osiągnięciem dla organizacji jest fakt, iż wciąż poszerza ona zakres swojej działalności o nowe rozwiązania niezbędne dla potrzeb osób uzależnionych i bezdomnych, którzy chcą zmienić swoje życie. Osiągnięciem jest również, móc widzieć zmieniające się życie ludzi, którzy nie mieli nadziei na normalne życie i akceptację drugiego człowieka. Dzięki zaoferowanej pomocy oraz chęci współpracy, wiele osób wróciło do życia
w społeczeństwie jako jego pełnowartościowi obywatele, inni zaś są na początku tej drogi. Mimo tego, iż organizacja jest „młoda”, jej starania zostały zauważone i nagrodzone. W 2016r. organizacja otrzymała wyróżnienie w
XIII edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. W 2017r. inicjatywa Coffee House prowadzona wśród osób bezdomnych i uzależnionych, została wyróżniona w konkursie „Godni naśladowania” organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zaś w grudniu tego samego roku, organizacja została laureatem nagrody w XIV edycji Konkursu im. dr. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych (Mini Hostel).

Jeśli ktoś chciałby skorzystać z oferty pomocowej jaką oferuje elbląski Oddział Teen Challenge kontakt poniżej:

Osobisty

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00

ul. Związku Jaszczurczego 17 (były hotelowiec)

parter pok.27- 28

Telefoniczny pod numerami telefonów:

503-555-022

530-516-972

603-257-997

10 minut z Ewą Kopacz o Elbląskim Referendum , Donaldzie Tusku i Prokuraturze. Ale jest i coś o listach Platformy Obywatelskiej do Rady i dotrzymywaniu obietnic.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” pod takim hasłem odbędą się warsztaty kulinarne dla seniorów, realizowane w ramach projektu „Aktywność i zdrowe odżywianie recepta na dobre życie”.

Podczas warsztatów specjalista z zakresu odżywiania, spróbuje przedstawić kwintesencję zdrowej diety w pigułce. Program obejmować będzie zarówno wspólne przygotowanie potraw odpowiednich dla osób starszych, prezentację tematyczną edukatora żywieniowego oraz oczywiście degustację przygotowanych dań.

W podeszłym wieku następują duże zmiany w stanie zdrowia – również takie, które mają bezpośredni związek z jedzeniem. Seniorzy często nie mają wiedzy o właściwym odżywianiu, a spadek poziomu życia, samotność czy brak możliwości zrobienia zakupów w negatywny sposób odbijają się na ich diecie. Organizatorzy projektu postawili przed sobą wyzwanie: Jak zachęcić osoby starsze do zdrowego i racjonalnego, a przy tym niedrogiego sposobu odżywiania? Odpowiedzią są warsztaty „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej w Kadynach, 18 września o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” oraz

Centrum Spotkan Europejskich „Światowid”

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ciepło kochane ile kosztujesz nikt się nie dowie póty się nie spsujesz – można by sparafrazować fraszkę Jana Kochanowskiego. Dzisiejsza konferencja w sprawie koncepcji zaopatrzenia miasta w ciepło niewiele przyniosła i nie dlatego że problemu nie da się rozwiązać, ale dlatego, że występują w nim sprzeczne interesy.

Owa sprzeczność to dokładnie to samo zjawisko, które widzimy na rynku czy w sklepie-producent chce sprzedać swój towar po jak najwyższej cenie, a hurtownik chce go kupić jak najtaniej. I ten sam problem ma kupujący, który w sklepie chce znaleźć towar jak najlepszy, za jak najniższą cenę. Różnica polega na tym, że marchewkę możemy kupić w wielu sklepach, a ciepło w Elblągu dostarcza tylko jeden dostawca, jakim jest EPEC.

Z wniosków dzisiejszej konferencji wychodzi paradoks, który może w długiej perspektywie czasu rozłożyć i Energę z jej niezbyt nowoczesnymi kotłami i EPEC z jej przerośniętą zdaniem niektórych uczestników konferencji administracją. Jak to  możliwe zapytają specjaliści od energetyki, skoro nie da się położyć w Elblągu, innej sieli rozprowadzającej ciepło ?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza ulica-własne instalacje grzewcze oparte o kotły dwufunkcyjne to w Elblągu konkurencja która obu zwaśnionych kooperantów może położyć na łopatki.

Termomodernizacja miasta postępuje, a wraz z nią spada zużycie ciepła. Dla nas, kupujących to oszczędność, ale dla producenta energii to te same koszy produkcji rozłożone na mniejszą, ilość sprzedanego ciepła co jak dwa razy dwa daje wzrost ceny jednostkowej.

EPEC dokonał cudu i przez ostatnie lata utrzymał pobór mocy cieplnej, zwiększając przede wszystkim ilość odbiorców. Rekordem świata jest to, że do sieci podłączono wszystkie nowe inwestycje deweloperskie, ale ten rynek nie rozrasta się tak szybko, jak postępuje termomodernizacja. Z drugiej strony są setki jak nie tysiące mieszkań, z których piecami lokatorzy z jednej strony nie mogą już nosić setek kilogramów opału z drugiej zaś nie stać ich na ponoszenie kosztów energii według cen, jakie proponuję EPEC. W Elblągu powstają zatem instalacje gazowe, a gaz zamiast być spalany w instalacjach przemysłowych, spala się w piecach gazowych bezpośrednio w naszych mieszkaniach.

Cena urządzeń spada, wydajność rośnie, o ile zatem Energa i EPEC nie dojdą do porozumienia to za kilka lat kotły Energii zasną snem wiecznym a po rurach EPECU będzie hulał wiatr historii i egzekutorzy zobowiązań upadłej spółki.

 

Przepompownia ścieków sanitarnych P-8 wybudowana została w rejonie skrzyżowania ulic Mazurska – Odrodzenia tuż obok istniejącej, mocno wyeksploatowanej przepompowni z lat 70-tych ubiegłego wieku. Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków własnych EPWiK Sp. z o.o. W ramach inwestycji przeprowadzono również rozbiórkę starej przepompowni oraz wybudowano kanał sanitarny (fi 500, długości 270m) wzdłuż ulicy Mazurskiej od skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego do nowej przepompowni i kolektor tłoczny. Nowa przepompownia ma wydajność (500l/s) , która zapewni odbiór ścieków z obecnej zlewni jak i w przyszłości z terenu całej Modrzewiny. Jest to druga pod względem wydajności przepompownia ścieków w Elblągu. W celu zwiększenia niezawodności pracy obiektu oraz obniżenia uciążliwości odorowej przed wlotem do nowej przepompowni zamontowano rozdrabniarkę części stałych w dopływających ściekach. Ponadto na terenie przepompowni zamontowano agregat prądotwórczy, który zapewni pracę obiektu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wykonawcą było konsorcjum dwóch firm: gdańskiej Ecol-Unicon i elbląskiej Hydrobud.

Koszt inwestycji wyniósł ogółem netto ca 3,7 min PLN , w tym kanał sanitarny od strony Modrzewiny ca 0,6 mln PLN.


Od Redakcji – EKO-logia i EKO-nomia nie zawsze idą w parze w jednym kierunku. Tym razem spółka miejska zainwestowała w to, czym pracuje-ścieki. Wodę mamy świetną od kilku lat, teraz pora na komfort naszego powonienia.

 

Jak donosi Biuro Informacji Poufnych Facebooka dziś kolejne dwudzieste urodziny obchodzi Pani Danuta Maszka.

Pani Danuta jest osobą, którą zawsze potrafi się uśmiechać bez względu na to, jak bardzo jest zmęczona i ile zadań jeszcze ma do zrobienia. To bardzo szczególna cecha bardzo szczególnej kobiety.

Pani Danucie życzymy tradycyjnej setki i przesyłamy życzenia gorące jak letnie słońce za oknem, okraszając je pękiem bitowych róż.

 

 

Danuta Maszka i Facebook

ELBLĄG: PIJANA 14-LATKA NIE MOGŁA WSTAĆ KIEDY PRZYJECHAŁA POLICJA. INNY NASTOLATEK PO UPOJENIU ALKOHOLEM RÓWNIEŻ TRAFIŁ DO SZPITALA. POLICJA APELUJE DO RODZICÓW!

Sąd rodzinny i nieletnich zadecyduje o dalszym losie 14-letniej dziewczyny z Elbląga, którą policjanci znaleźli leżącą na ziemi w stanie skrajnego upojenia alkoholowego. Tego samego dnia kolejny nastolatek w podobnym stanie trafił do szpitala. Policjanci z Elbląga badają obydwa przypadki i apelują do rodziców o większa kontrolę nad swoimi pociechami.

W minioną niedzielę w Elblągu policjanci interweniowali w dwóch przypadkach, gdzie w stanie upojenia alkoholowego dwoje nieletnich trafiło do szpitali.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce około godziny 20:00 przy ulicy Wapiennej w Elblągu. Tam policjanci znaleźli kompletnie pijaną 14-latkę, która leżała na trawniku i nie mogła się podnieść o własnych siłach. Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziewczynę do szpitala.

W tym samym czasie inny patrol interweniował w jednym z elbląskich szpitali zaraz po sygnale od lekarza, który przyjął na oddział pijanego 17-latka. Chłopak został zabrany przez pogotowie z podelbląskiego Suchacza. Według relacji świadków był agresywny, biegał po ulicy, aż do utraty przytomności.

W obydwu przypadkach zostali powiadomieni rodzice nieletnich. Teraz kryminalni będą ustalać skąd nastolatkowie mieli alkohol i w jakich okolicznościach go wypili.

Zgodnie z treścią Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków może świadczyć o demoralizacji nieletniego, dlatego również w tych przypadkach materiały zostaną przesłane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Od początku roku policjanci z Elbląga odnotowali osiem przypadków upojenia alkoholowego przez nieletnich i 3 przypadki odurzenia środkami psychoaktywnymi.

Policjanci przypominają: kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu uprzejmie informuję, że z dniem 2 sierpnia 2018r Zespół Pracy Socjalnej Nr III, mieszczący się obecnie przy Alei Grunwaldzkiej 85 będzie miał  siedzibę w budynku przy Placu Dworcowym 3A/N  ( I piętro).

 

Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

 

Dobry Start. Wnioski w formie papierowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 sierpnia do 30 listopada br. będzie przyjmował wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry start” w kwocie 300 zł.

Tutejszy Ośrodek realizuje wypłatę ww. świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie Elbląga.

Wnioski o świadczenie można składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Winnej 9 w pokoju 409 od 1 sierpnia br.

Świadczenie przysługuje dzieciom i osobom uczącym się w szkołach dziennych w wieku od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych. Szczegółowe  zasady przyznawania świadczenia „Dobry Start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK

 

Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

                                  74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej zapraszają na obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbędą się 1 sierpnia br. o godz. 17:00. przed pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego/Skwer Rotmistrza Pileckiego).

Program uroczystości:

  • włączenie syren na terenie miasta,
  • odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • Apel pamięci i salwa honorowa,
  • składanie wieńców i kwiatów.

 

Wykorzystanie syren

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania i celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17 nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena).

 

1 sierpnia br. – utrudnienia w ruchu drogowym w godz. 17-18

 

W związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zamknięciem dla ruchu jednej z jezdni przy ul. gen. Grota-Roweckiego (od strony szkoły muzycznej) 1 sierpnia br. (środa) od ok. godz. 17.00 do ok. 18.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przystanek autobusowy przy ul. gen. Grota – Roweckiego będzie nieczynny. Autobusy linii nr 13, 15 i 16 pojadą objazdem:

Linia nr 13, w kierunku dworca – przez ul. Nowowiejską, 12 Lutego do ul. Hetmańskiej i dalej po stałej trasie;
Linia nr 15, w kierunku ul. Dębowej – od Grobli Św. Jerzego przez ul. Traugutta, Nowowiejską, 12 Lutego do ul. Hetmańskiej i dalej po stałej trasie;
Linia nr 16, w kierunku ul. Ogólnej – od Grobli Św. Jerzego przez ul. Traugutta, Nowowiejską do ul. płk Dąbka i dalej po stałej trasie.

Przepraszamy za utrudnienia – organizatorzy.

 

 

 

Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

Dzisiaj rano około godziny 6:20 w okolicach miejscowości Mingajny miał miejsce wypadek, w którym poszkodowany został nasz kolega, porucznik Wojciech Kozłowski.

W stanie bardzo ciężkim został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Potrzebna krew, każdej grupy.

 

Można ją oddać w całej Polsce, ale żeby trafiła do Wojtka, należy podać następujące informacje:

Krew z przeznaczeniem dla:

Wojtek Kozłowski
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg 

Link do wydarzenia poniżej:
Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

Lampiony szczęścia mogą wywołać… nieszczęście

Od czasu do czasu na niebie pojawiają się lampiony szczęścia. Szybują po niebie zasilane ciepłym powietrzem z palącej się podpałki. Policjanci ostrzegają jednak przed ich używaniem. Może to bowiem spowodować pożar lasu czy łąki a przy obecnych upałach o to nie trudno.  

Lampiony wykorzystywane są m. in. na weselach, festynach, festiwalach i innych imprezach plenerowych. Wyglądają pięknie, ale bardzo łatwo mogą wywołać pożar.

– Można powiedzieć, że jest to otwarty ogień, który przemieszcza się na wietrze – mówi asp. szt. Sylwester Rosół, kierownik IV Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku. – Mieliśmy zgłoszenia, że taki jeszcze palący się lampion lądował na czyimś polu. Oczywiście może to wywołać pożar, a za taki skutek odpowie osoba, która używała lampionu.

Lampiony spadną tam, gdzie zaniesie je wiatr. Mogą spowodować pożar lasu, łąki lub też zabudowań. Należy traktować je jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą unieść się na wysokość kilkuset metrów oraz przenieść na odległość kilku kilometrów

– Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć, po jakim torze będzie się on przemieszczał oraz w jakim czasie wypali się w nim materiał – dodaje asp. szt. Sylwester Rosół.

Przyczynienie się do powstania pożaru traktowane jest jako wykroczenie w myśl art. 82 Kodeksu Wykroczeń. Czyli: „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów(…)” „(…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

Ogłoszenie na Facebooku dla UE! Musisz się zalogować, aby przeglądać i publikować komentarze na FB!

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami remontowymi wykonywanymi w elektrociepłowni Energa Kogeneracja, od dnia 28.07.2018r. od godziny 22.00 do dnia 30.07.2018r.do godziny 6.00 wystąpią zakłócenia i przerwy w dostawie ciepłej wody na terenie miasta Elbląg.

Przerwa w dostawie ciepłej wody w szczególności będzie dotyczyć osiedli i obiektów zlokalizowanych na północ od ul. Ogólnej. W pozostałych obszarach miasta mogą wystąpić jedynie niewielkie zakłócenia dostawy c.w.u. związane z uruchomieniem w tym okresie ciepłowni EPEC przy ul. Dojazdowej.
Przepraszamy odbiorców za utrudnienia z tym związane.

Nadał:  Dyspozytor Sieci EPEC

 

[metaslider id=9103]

 Groził matce, że ją zabije – interwencja Policji zakończona zatrzymaniemPolicjanci interweniując w mieszkaniu 57-letniej kobiety zatrzymali jej 30-letniego syna. Mężczyzna odgrażał się jej, popychał oraz groził śmiercią. Na poparcie swoich gróźb zaczął także wymachiwać kuchennym nożem.  

Policjanci przyjechali na interwencję po godzinie 20.00. Kobieta nie wzywała wcześniej policji, bo jak twierdziła chciała synowi dać szansę na poprawę zachowania. To jednak nie pomagało a agresja wciąż wzrastała. 30-latek nadużywał alkoholu i był agresywny. Tego dnia, gdy przyjechali policjanci agresja mężczyzny była na tyle duża, że 57-letnia kobieta zaczęła obawiać się o swoje życie. 30-latek groził, że ją zabije a na poparcie swoich gróźb wymachiwał kuchennym nożem. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i przyjęciu zawiadomienia o znęcaniu się wszczęli postępowanie oraz przesłuchali świadków. Efektem przerwania przez kobietę milczenia było postawienie mężczyźnie zarzutów oraz skierowanie wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

Od Redakcji :
 „Czcij twego ojca i twoją matkę,
jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg,
by długo trwały dni twojego życia
i aby ci się dobrze powodziło
na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg”
(Pwt 5,16).
Naruszenie tego przykazania jest szczególnie obrzydliwe i nie przez przypadek w tradycji judaistycznej  było ono na początku II Tablicy z Wzgórza Synaj.
Naruszenie tego tabu jest też szczególnie ścigane przez kodeks więzienny – są takie zakłady zamknięte gdzie lepiej odbywać karę za morderstwo niż za pobicie matki.
O przemocy domowej Pani Teresa Bocheńska

Elbląg: Podsumowanie weekendu

183 interwencje policji, 18 osób przewiezionych do wytrzeźwienia oraz ponad 600 kierujących przebadanych na zawartość alkoholu. Efekt: zatrzymanych i wyeliminowanych z ruchu 5 nietrzeźwych kierujących.

Rekordzistą okazał się 58-latek kierujący skuterem. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie a dodatkowo na drodze do Kadyn spowodował kolizję drogową z samochodem. Na szczęście na drobnych potłuczeniach i otarciach się skończyło. Na tym jednak nie zakończy się odpowiedzialność karna 58-latka. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie kolizji. Oprócz grzywny, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Nietypowe zdarzenie mieli również policjanci z patrolu interwencyjnego. W sobotę około godziny 23.00 otrzymali wezwanie do agresywnego mężczyzny, który przy użyciu noża miał niszczyć wyposażenie wynajmowanego mieszkania. Policjanci obezwładnili i zatrzymali 27-latka. Właściciel mieszkania wycenił wstępnie uszkodzenia na kwotę 2500 złotych. Teraz 27-latek usłyszy zarzut dewastacji. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu  

 

Pare kratek za dewastację – czy można zrobić coś głupszego ? Można zrozumieć że ktoś coś kradnie, ale dlaczego coś niszczy zrozumieć trudno.

Restauracja w Elblągu z wielkim sercem! Do końca wakacji w Restauracji Amore Mio na Starym Mieście w Elblągu rodziny, których zwyczajnie nie stać na obiad w restauracji dostaną taką możliwość. Projekt realizowany jest przy współpracy z grupą : „Oddam obiad – Elbląg”.

„Chciałbym aby rodzina, której nie stać na obiad w restauracji mogła tu przyjść i spędzić miło czas” – powiedział w rozmowie z nami restaurator „Amore Mio”.

Idea jest taka, że do końca wakacji raz w tygodniu rodzina (z dziećmi) wskazana przez grupę Oddam Obiad – Elbląg będzie mogła spędzić czas w restauracji Amore Mio w Elblągu.

Elblążanie dzielą się obiadem!

Na portalu społecznościowym Facebook powstała i z powodzeniem od jakiegoś czasu działa grupa „Oddam obiad Elbląg”. Inicjatywa ma na celu pomagać najbardziej potrzebującym w naszym mieście ale również ograniczenie marnowania żywności.

W Polsce co roku na śmietnik trafia blisko 9 mln ton żywności. Wynik ten daje nam 5. miejsce w UE. Nawet 4 miliony Polaków przyznają się do wyrzucania jedzenia każdego dnia. Aż trzy razy więcej osób robi to przynajmniej raz w tygodniu. Efekt? Czteroosobowa rodzina wyrzuca do kosza w każdym miesiącu 200 zł. Tak po prostu.

Łukasz Nosarzewski, Redaktor Naczelny

 

Restauracja w Elblągu z wielkim sercem!

Od Redakcji – gratulacje nie tylko dla Restauratora ale i dla Redaktora który tak świetną inicjatywę promuje. Dwa serca i talerz włoskich przysmaków – dla dzieci z „Pekinu” czy z „z Lotniczej” taki obiad może być wyjątkowym wspomnieniem. Miejmy nadzieje że inni restauratorzy pójdą w ślad szefa włoskiej restauracji mieszczącej się przy Bramie Targowej .