Google разкрива функцията Ask Photos за подобрено търсене на изображения в приложението Photos

Приложението Photos на Google се очаква да стане по-интуитивно с предстоящата функция „Попитай за снимки“ – иновация, създадена с цел да оптимизира търсенето на изображения, като позволява на потребителите да заявят конкретни събития от техния график. Тази нова възможност значително ще улесни намирането на изображения на базата на различни детайли.

Чрез интеграцията на изкуствен интелект по име Gemini, приложението за снимки скоро ще разпознава съдържанието на снимките и умело ще търси детайлите, поискани от потребителя. Практично приложение на тази подобрена функционалност беше демонстрирано, когато потребител попита за регистрационен номер на кола. Приложението след това, задвижвано от изкуствения интелект, захранено от ИИ, започна да предоставя изображения, на които ясно се вижда специфицираният регистрационен номер.

Друг случай на употреба подчерта възможностите на ИИ да открие момент в живота на дете, като например когато то научава да плува. Способността на Gemini да преглежда архивите на стари снимки успешно позволява намирането на изображението, което е било поискано от потребителя, въз основа на заявката му.

Освен използването на уникални детайли на изображенията, потребителите на Google Photos могат да продължат да използват датите на качване или местата като търсещи етикети. Функцията е достатъчно мощна, за да включи и видео съдържание в резултатите от търсенето си. Според източници от Google, новата функция „Попитай за снимки“ ще бъде пусната в следващите месеци, обещавайки по-подробен и насочен към потребителя опит при управление на цифровите спомени.

Основни въпроси и отговори:

Какво е функцията „Попитай за снимки“ в Google Photos?
Функцията „Попитай за снимки“ е предстоящо допълнение към приложението Google Photos, което позволява на потребителите да търсят изображения по-интуитивно, като им позволява да заявят специфични детайли или събития в техния график.

Как работи функцията „Попитай за снимки“?
С помощта на изкуствения интелект по име Gemini, функцията може да разпознае съдържанието на изображенията и да отговаря на заявките на потребителите, като връща съответни изображения, дори като намира снимки на база специфични детайли като регистрационен номер или ключов момент в живота на някой.

Може ли функцията „Попитай за снимки“ да търси видеа?
Да, функцията е разработена с цел да включва видео съдържание в резултатите от търсенето си, подобрявайки способността на потребителя да намери както снимки, така и видеа.

Кога се очаква функцията „Попитай за снимки“ да бъде достъпна?
Според източници от Google, функцията трябва да бъде пусната в следващите месеци.

Основни предизвикателства или контроверзии:

Тревоги за поверителност: Способността на изкуствения интелект точно да разбере и да търси изображения от лични снимки, включително потенциално чувствителни детайли като регистрационни номера, подлага на съмнение поверителността и сигурността на данните на потребителите.

Защита на данните: Функция като „Попитай за снимки“ изисква строги мерки за сигурност, за да се предотврати неоторизиран достъп, пробиви в данните или злоупотреба със съдържанието.

Потенциално неправилно идентифициране: Има предизвикателство, свързано с точността на ИИ при идентификацията на специфични събития, обекти или графици, което може да доведе до грешки при извличането на правилните изображения.

Предимства:

Удобство: Потребителите могат лесно да намерят специфични снимки, без да е необходимо да се превъртат през хиляди изображения.
Икономия на време: Подобрява потребителския опит, като предоставя бързи резултати от търсенето.
Потребителски опит: Прави управлението и преживяването на цифровите спомени по-центрирано върху потребителя и персонализирано спрямо индивидуалните заявки.

Недостатъци:

Поверителност: Потребителите могат да имат тревоги за начина, по който Google обработва данните и дали чувствителна информация може да бъде компрометирана.
Зависимост от изкуствен интелект: Това може да намали способността на потребителите да изпомнят и организират снимките си независимо.
Точност: Изкуственият интелект може потенциално да допусне грешки, като показва несвързани изображения или пропуска правилните.

За повече информация за Google и неговите продукти, можете да посетите основния уебсайт на Google: Google.

Privacy policy
Contact