Бъдещи професии, интеграция на изкуствен интелект и регионално развитие в центъра на Фестивала на Промяната

Фестивалът на промяната, организиран от Търговска камара на регион Фриули-Венеция-Джулия в сътрудничество с консултантската фирма The European House – Ambrosetti, в третото си издание тази година, отчита бъдещето на заетостта, необходимите умения и разширяващата се роля на изкуствен интелект. Събитието, озаглавено „Голямата вълна“, започна в хола „Виктор Де Сабата“ на операта „Верди“ в Триест.

По време на откриването, сред поздравителните думи от страна на властите и организаторите, беше представен документ, който описва бъдещите професионални нужди в Италия и по-специално в региона Фриули-Венеция-Джулия (FVG). Този документ отразява забавеното развитие на Италия от 2000 г. насам, намаляването на квалификациите на работната сила и затрудненията в намирането на определени професионални профили. Лоренцо Тавацци от Амбросети подчерта недостатъците в образованието в научните сфери и настоятелно подчерта необходимостта от приемане на „Технология 5.0“, като изкуствения интелект, в трудовия пазар и корпоративните процедури.

Регионът FVG разполага със супериорна система за образование и обучение, включително по-висок процент на завършили в научните области, разнообразна производствена система и стабилна иновационна и научноизследователска мрежа. Въпреки тези предимства, регионът все още се сблъсква с предизвикателства по отношение на набирането на работна сила. Тавацци препоръчва двоен подход, фокусиран върху обучение в областта на цифровите и управленските умения за зелена трансформация и развитието на корпоративния пейзаж с акцент върху цифровата трансформация и привличането на таланти.

Освен това, присъствалият холандски футуролог Аджид Бакас подчерта важността на прехода към ‘щастливата икономика’ и подчерта тенденциите, указващи бъдещите посоки като иновациите в областта на изкуствения интелект и роботиката, емоционалната революция, смислената заетост за по-възрастните и справянето с усамотеността.

Джанкарло Джорджети, Министър на икономическото развитие на Италия, и заместник-министърът на труда Мария Тереза Белучи, отделиха повишаването на заетостта на техните администрации, като Джорджети подчерта „италианския подход“ към изкуствения интелект чрез създаването на фондацията за изследователски дейности Ai4Industry и обществено-частни предприятия за увеличаване на високотехнологичните предприятия.

Дискусиите на кръглите маси потвърдиха необходимостта от напредък в областта на технологиите и науките, за да се използва изкуственият интелект и за професионалисти, които обединяват разнообразни умения – подход, който вече заземя корен в англосаксонския свят.

След като приключи сесиите си в Триест, Фестивалът на промяната ще посети университетския център в Гориция, за да продължи продуктивните дискусии, включително изказване на министър-външни работи на Италия Антонио Таяни. Повече подробности ще бъдат публикувани в ‘Primorski dnevnik’, местната вестник.

Ключови въпроси и предизвикателства:

1. Какво влияние оказва интеграцията на изкуствения интелект върху бъдещите професии?
Интеграцията на изкуствения интелект преобразява отраслите и създава нужда от нови профили на работа, особено за ролите, които изискват комбинация от техническа експертиза и меки умения. Има предизвикателство да се преквалифицира настоящата работна сила и да се обучават бъдещите професионалисти, за да може да следват темпото на бързите технологични промени.

2. Какви умения са необходими за бъдещите професии?
Бъдещите професии ще изискват комбинация от цифрова грамотност, технически познания в области като изкуствения интелект и машинно самообучение, както и меки умения като креативност, критично мислене и социални интелигентност. Международните умения ще бъдат все по-оценявани.

3. Какви са възможностите за регионалния растеж с интеграцията на изкуствения интелект?
Изкуственият интелект има потенциал да насърчи регионалния растеж, като стимулира иновациите, увеличава ефективността и създава нови бизнес възможности. Въпреки това регионите трябва да инвестират в образование, обучение и инфраструктура, за да използват тези ползи.

4. Как можем да балансираме технологичните постижения с нуждата от ‘щастлива икономика’?
Постигането на баланс включва уверяване, че технологичните постижения допринасят позитивно за обществения благоденствие. Това включва създаването на смислени работни места, решаването на проблемите с психичното здраве, като усамотеността, и включването на по-възрастните хора в работната сила.

Предимства и недостатъци на изкуствения интелект и бъдещите професии:

Предимства:
Повишена ефективност: Изкуственият интелект може да автоматизира рутинните задачи, като увеличава продуктивността и позволява на хората да се съсредоточат върху по-сложни работи.
Икономически растеж: Изкуственият интелект е мощен двигател за иновации и може да стимулира икономическия растеж, като създава нови пазари и работни места.
Подобрени възможности: Изкуственият интелект може да допълни човешките умения, водейки до подобрени възможности в различни професии.

Недостатъци:
Заместване на работни места: Има страх, че изкуственият интелект може да замени определени работни места, което води до безработица и необходимост от обширна преквалификация.
Затруднения с уменията: Докато търсенето на напреднали технически умения нараства, може да има липса на квалифицирани професионалисти, ако образованието и обучението не могат да се придвижат в темпо.
Обществен влияние: Бързата интеграция на изкуствения интелект може да има непредсказуеми ефекти върху обществото, от етични въпроси до увеличаване на разликата между тези, които могат и които не могат да достъпват новите технологии.

Свързани връзки:

За сведения относно икономическото развитие и влиянието на технологиите върху труда:
Министерство на индустрията и информационните технологии на Народната република Китай

За глобална перспектива на иновациите и тенденциите в заетостта:
OECD

За актуализации на напредъка в изкуствения интелект и научни инициативи:
Ai4Industry (Забележка: Тази връзка предполага, че Ai4Industry има свой собствен домейн; реалният URL може да е различен)

Моля, обърнете внимание, че предоставените връзки са базирани на допускания, тъй като не са предоставени конкретни URL адреси. Винаги проверявайте връзките, преди да ги отворите.

Privacy policy
Contact