Разбиране и развиване на креативността на работното място в съвременното време

Създателността е повече от художествено въображение; това е критично умение за решаване на проблеми и иновации, особено в динамични работни среди. Въпреки напредъка в изкуствения интелект (ИИ), като изтънчените алгоритми в GPT-4, настоящата технология на ИИ не се съпоставя с творческата способност на човешкия екип. Вместо това, ИИ действа като допълнение към човешката креативност, която продължава да бъде високо ценена на работното място, според Енрике Балериола, професор по социална работа и организационна психология в Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

В области, където технологичните иновации са дълбоко интегрирани, творчеството е от съществено значение за запазване на работното място и развитието му. То въвежда свежи решения на проблеми, уникални работни процеси, ново развитие на продукти и диференциация от конкурентите. Балериола също така предлага, че творческите умения често се търсят от компании, които търсят да дефинират своята идентичност на марката или да иновират предложенията си за продукти. Тези качества допринасят за гъвкаво и приспособимо мислене на екипа, което е от съществено значение днес.

Невронауката предлага изгледи върху механизмите на творчеството. Балериола определя творчеството извън традиционното представяне за богатство на идеи или художествена наслоненост, като също така включва способността за иновация в рутинните задачи. Невроимиджингът, който обяснява Диего Редолар, директор на факултета по психология в UOC, показва нарастване на активността в различни региони на мозъка по време на творческо мислене, особено в пределния кортекс, който е отговорен за функции от решаващо значение за творчеството.

Творчеството, неврохимически, се управлява от системи, включващи серотонин, допамин и нор/норадреналин. Междувременно, проучване с наслов „La creatividad en España“ разкрива, че докато някои вярват, че творчеството е вродено, други го виждат като комбинация от вродени способности и научени умения, гледка, подкрепена от науката, която подчертава генетичните, околните и епигенетичните взаимодействия.

И от индивидуално, и от корпоративно ниво могат да се развиват творчеството, като това указва, че създаването на подкрепяща среда е ключът за подобряване на това умение във всеки екип или организация.

Privacy policy
Contact