Иновативни испански институти упълномощават хората със затруднения в говора чрез технология на изкуствен интелект

Сътрудничеството между три професионални обучителни института в Елче и Аликанте предизвика технологична революция за хората с увреждания на говора. Прегръщайки същността на комуникацията като основно право, не като привилегия, това партньорство породи инклузивно приложение, създадено с цел да помогне на хората с увреждания на говора. Този новаторски проект, наречен LARA, използва изкуствен интелект (AI) с цел да даде глас на тези, които се борят с традиционните методи на комуникация.

Професионалните ученици обединяват сили, за да дадат глас чрез технологията

Над сто ученици са много ангажирани с тази инициатива, всеки учейки от дълбоките преживявания на потребителите на приложението. Интероподготвителната сила на проекта е сътрудничеството между IES Severo Ochoa, Victoria Kent от Елче и Gran Vía от Аликанте. Тези потребители, много от които са зависими лица, добавят лично усещане, като записват гласовете си за приложението, с надежда да опростят живота си посредством тази нова технология.

Преодоляване на бариерите с помощта на разпознаване на говора AI

За да обучат модела на AI, институциите събират записи от хора със засегнати от удар, церебрална парализа или други увреждания състояния. Аитор Медрано и Рикардо Бротонс, сред другите образователи, водят това предприятие, захващайки разнообразие от гласове, от деца до възрастни, включително различни увреждания на говора.

Напълно обученият AI ще може да транскрибира текст или генерира аудио от опитния говор на потребителите. Този дълбок ангажимент заобикаля технологията сама по себе си, поставяйки дълбока общностна стойност чрез невидимите общности, които помага, възползвайки се от ползите на AI, като същевременно запазва моралните стандарти. Подкрепен от учебната власт, този проект означава скок към иновация и практически партньорства между образователни и професионални организации. Докато проектът влиза в своите последни етапи, въздействието му вече започва да се разширява извън първоначалните си цели, целяйки да достигне други общности и да събере допълнителна подкрепа.

AI технология като помощ за увреждания на говора

Уврежданията на говора засягат значителен брой хора по целия свят, а AI технологията възниква като мощно средство за помощ на тези, които се сблъскват с предизвикателства в комуникацията. Въпреки че статията се фокусира върху проекта LARA, е важно да се отбележи, че такива инициативи са част от по-широка тенденция за използване на технология за подкрепа на хора с увреждания. Приложенията, базирани на AI, могат значително да подобрят качеството на живот на хора с увреждания на говора, като им предоставят алтернативни начини за комуникация.

Важни въпроси и отговори:

В: Каква е основната цел на проекта LARA?
О: Основната цел на проекта LARA е да създаде приложение, работещо с изкуствен интелект, което може да помогне на хора с увреждания на говора да комуникират по-ефективно, като транскрибираят опитния им говор или генерират аудио.

В: Кой се възползва от приложението LARA?
О: Получателите са лица с различни увреждания на говора, включително тези засегнати от удар, церебрална парализа и други усложнения, които попречват на комуникацията.

Ключови предимства и недостатъци:

Предимства:
– Предоставя глас на тези, които се борят с традиционната комуникация.
– Подкрепя инклузията и основното право на комуникация.
– Предлага практично приложение на технологията на AI за обществено благо.
– Подобрява обучителния процес за участниците в проекта.

Недостатъци:
– Технологията на AI все още може да бъде недостъпна за някои поради икономически или инфраструктурни ограничения.
– Зависимостта от технология може да доведе до по-малко човешко взаимодействие или подкрепа на дългосрочния резултат.
– Проблеми със защитата на личните данни при събирането и използването на личните данни за говор.

Предизвикателства и спорове:
Някои от предизвикателствата, свързани с внедряването на AI за увреждания на говора, са гарантирането, че технологията остава достъпна за всички засегнати лица и поддържането на поверителността и сигурността на данните на потребителите. Допълнително, гарантирането, че AI разбира различни диалекти и акценти, може да бъде сложно. Етичните последици на AI в здравеопазването, включително съгласието и деперсонализацията на грижите, могат също да бъдат спорни.

За да изследвате подобни инициативи или да научите повече за приложенията на AI за подкрепа на лица с увреждания, моля, посетете основните уебсайтове на институции, известни с технологични изследвания и развитие:

MIT
Университет Стенфорд
Преглед на технологиите на MIT

Важно е всяко приложение или инициатива, създадени с цел да използват AI за подпомагане на лица с увреждания, да спазват законите за поверителност и етичните насоки, включително GDPR в Европа или HIPAA в Съединените щати, където е приложимо.

Privacy policy
Contact