Czy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zachwieje budżetem Elbląga na 2018 rok?

Czy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zachwieje budżetem Elbląga na 2018 rok?

 

„W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji nie mogła zostać wydana decyzja weryfikująca decyzję przyznającą świadczenie. Nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, że zmiana decyzji z dnia […] grudnia 2014 roku na niekorzyść świadczeniobiorcy mogła nastąpić z mocą wsteczną. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie dominuje pogląd, zgodnie z którym nie można pozbawiać adresata świadczenia z mocą wsteczną, tj. od dnia wystąpienia przesłanki uzasadniającej weryfikację decyzji. Stoi temu na przeszkodzie przede wszystkim konstytutywny charakter decyzji wydanej w trybie cytowanych wyżej przepisów „ I OSK 403/17 – Wyrok NSA z dnia 19-09-2017

W planie budżetu, jaki przedstawił prezydent Elbląga, na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono w roku 2018 kwotę  1 826 060 zł . Liczba beneficjentów owych zasiłków to 960 osób z czego łatwo wyliczyć, że każda z nich pobiera rocznie niecałe 2000 zł, a dokładnie 158,12 zł miesięcznie.

Jak to możliwe, skoro zasiłek stały wynosi obecnie 604 zł miesięcznie?  Powody tego stanu rzeczy są dwa – pierwszy  to zaliczanie przez MOPS do dochodów beneficjentów dochodów z tytułu wypłacanych ich dzieciom  alimentów, a drugi to decyzje o zwrocie już wypłaconych świadczeń i ich zdejmowanie z bieżących świadczeń z pomocy społecznej.
Co się zatem stanie gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującym prawem  owym 960 osobom wypłaci po 604 zł miesięcznie?

Kwota, jaką MOPS wyda na ten cel wyniesie niemal siedem milionów złotych, ale ile świadczeń nienależnie zmniejszonych trzeba będzie wyrównać – tego nie wie już chyba nikt .
Przyjmując trzyletni okres przedawnienia i zakładając, że do zwrotu będzie po 5 milionów złotych rocznie spodziewać się można  wydatku rzędu kolejnych  15  milionów złotych.

Problem jednak w tym, że o ile wypłatę zasiłków bieżących refunduje Gminie Elbląg Skarb Państwa, to w wypadku zasiłków nienależnie zwróconych może być z tym poważny problem….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.